Dreptul familiei. Ed. 2 | Cristian Mareș

13315_6968_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea cuprinde o analiză a raporturilor personale şi patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, rudenia firească şi civilă şi a raporturilor asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie.

Ediţia 2
Prezenta ediţie a fost elaborată conform prevederilor noului Cod civil (Legea nr. 287/2009), ale noului Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), republicat în Monitorul Oficial al României nr. 247 din 10 aprilie 2015, ale legilor de punere în aplicare a acestora, precum şi ale celorlalte acte normative care reglementează dispoziţii ale raporturilor de familie, în variantele actualizate la data apariţiei acestei lucrări.

Element de noutate
Această ediţie a lucrării nu a fost doar revizuită în acord cu legislaţia actualizată, ci şi completată cu diverse aspecte privind raporturile personale şi patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, rudenia firească şi civilă şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, care, la momentul apariţiei primei ediţii (aprilie 2013), nu au fost analizate. De asemenea, sunt reflectate atât concepţiile doctrinare exprimate ulterior apariţiei primei ediţii, cât şi o serie de hotărâri judecătoreşti relevante în materie, pronunţate ulterior acestui moment.

Recomandare editorială
Legislatia familiei. Prima culegere de acte normative grupate pe instituţii de drept.

Din cuprins
– căsătoria
– divorţul
– filiaţia
– rudenia
– tranziţia de la regimul comunităţii de bunuri conform Codului familiei la regimurile matrimoniale reglementate de noul Cod civil
– logodna
– adopţia
– drepturile copilului
– drepturile soţilor în legătură cu locuinţa familiei
– stabilirea contribuţiei fiecăruia dintre soţi la cheltuielile căsătoriei
– convenţia matrimonială
– regimul juridic al bunurilor comune
– partajul bunurilor comune în timpul regimului comunităţii
– dreptul internaţional privat român referitor la dreptul familiei.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.