Totul despre amortizarea contabilă și fiscală | colectiv de autori

13314_6967_prd.jpgEditorul: ”Problema amortizării, în general, şi a celei degresive, în special este una dintre problemele cele mai dificile cu care se confruntă contribuabilii şi organele fiscale, şi aceasta din cauza numeroaselor şi a gravelor neînţelegeri, confuzii, ambiguităţi şi chiar contradicţii existente în şi între prevederile legale care o reglementează.
Neînţelegerile în interpretarea şi în aplicarea corectă a prevederile legale cu privire la amortizarea degresivă sunt cauzate de faptul că:
– amortizarea degresivă este reglementată prin mai multe acte normative, necorelate între ele, cu unele prevederi chiar contradictorii;
– prevederile legale prin care se reglementează amortizarea degresivă conţin grave neajunsuri în prezentarea metodologiei practice de aplicare a acesteia;
– în calculul amortizării degresive, prin legislaţia fiscală nu se ţine cont şi de influenţa uzurii morale, în timp ce prin legislaţia contabilă se pune un mare accent pe aceasta.
Amortizarea degresivă trebuie reglementată în mod unitar, printr-o singură lege – „Legea specială a amortizării”.

Despre lucrare
Lucrarea de faţă este integrată în colecţia Praxis fiscal, născută ca o adaptare la cerinţele crescânde ale sistemului fiscal din România, caracterizat prin numeroase şi dese schimbări la nivelul legislaţiei.
Concepută pentru a fi un instrument de lucru util practicianului în activitatea sa zilnică, lucrarea prezintă metodologia legală şi corectă de calcul a amortizării contabile şi fiscale, cu accent pe amortizarea degresivă.
Sunt prezentate necorelările şi prevederile neclare, confuze şi contradictorii existente în actele normative în materie şi sunt incluse numeroasele tabele şi note explicative.
Prin exemplele de calcul al amortizării prezentate, autorii oferă soluţiile practice, menite să răspundă întrebărilor născute din aplicarea concretă a prevederilor legale.

Din cuprins
amortizarea fiscală
amortizarea contabilă
influenţa uzurii morale în calculul amortizării
neajunsuri în aplicarea amortizării
amortizarea degresivă
amortizarea liniară
amortizarea accelerată
amortizarea pe unitate de produs
Puncte forte
numeroase tabele şi note explicative
indicarea necorelărilor şi prevederile neclare, confuze şi contradictorii existente în actele normative
soluţii practice de rezolvare
exemple de calcul al amortizării
colectiv de autori format din teoreticieni şi practicieni în domeniile contabil, economic şi financiar-fiscal.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.