Drept civil. Teoria generală | Iosif. R. Urs, Carmen Todică

Dr.civ. Teoria generala_URSEditorul:Fundamentat pe dispozitiile Codului civil actual, dar fara a se departa de „legiuirile” Codului civil de la 1864, cursul „Drept civil. Teoria generala” elaborat de Iosif R. Urs si Carmen Todica reprezinta, neindoielnic, linia de pornire pentru studiul dreptului privat, atat de complex si in permanenta transformare, dar si pentru studiul tuturor domeniilor de drept la care se refera litera si spiritul Codului civil – dreptul familiei, dreptul comercial etc.

„Drept civil. Teoria generala” trateaza institutii clasice ale dreptului civil, dar in viziunea moderna si unitara a Codului civil: raportul juridic civil, cu elementele sale – subiecte, obiect, continut; actul juridic civil – conditii de fond si de forma si sanctiunea nulitatii ca efect al nerespectarii lor; prescriptia extinctiva. Cartea „Drept civil. Teoria generala” antameaza si notiuni esentiale de proba a raportului juridic concret, necesare institutiilor ce se vor studia la materia dreptului civil in anii II si III – „Drepturi reale”, „Obligatii civile” si „Contracte” –, desi cunoscut este faptul ca „Probele” si-au schimbat sediul reglementarii din Codul civil in Codul de procedura civila.

„Drept civil. Teoria generala” abordeaza din perspectiva doctrinara analiza dispozitiilor legale ale Codului civil ca drept comun in materie (in contextul in care nu s-a cristalizat inca o practica judiciara), fiind avute in vedere institutiile de baza ale dreptului civil, a caror intelegere constituie fundamentul pentru toate institutiile ce se vor studia in anul II si III la Dreptul privat.
Totodata, solutiile si analizele propuse sunt in concordanta cu textele de lege lata aplicabile, dar tinandu-se cont de reglementarea similara a Codului civil anterior, intr-o abordare comparativa. Modificarile intervenite asupra institutiilor traditionale de drept civil – raportul juridic civil, actul juridic civil, prescriptia extinctiva –, dar si institutiile nou-introduse, mai exact elementele de noutate propuse de Codul civil, au fost analizate subliniind, atunci cand a fost cazul, inadvertentele legiuitorului si oferind, de lege ferenda, solutii de rezolvare, marcand, in acelasi timp, linia de diferentiere dintre ceea ce este actual si ceea ce poate fi preluat din vechiul cod si adaptat la noua reglementare. E drept insa ca nu doctrina, ci practica judiciara isi va spune ultimul cuvant.

Ca orice lucrare stiintifica, „Drept civil. Teoria generala” este perfectibila, insa autorii isi exprima speranta ca au reusit sa ofere studentilor anului I ai Facultatilor de Drept „cheia spre descifrarea tainelor dreptului civil”.