Drept civil. Culegere de teste grilă pentru examenele de an, de licență și de admitere în profesii juridice. Ed. 2 | colectiv de autori

13274_6937_prd.jpgEditorul: ”Culegerea are menirea de a-i sprijini pe participanţii la diferitele examene ce presupun însuşirea unor cunoştinţe de Drept civil, fiind alcătuită ţinându-se cont de tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind dobândirea calităţii de notar stagiar. Conţine 601 teste grilă de tip închis, ce pot fi folosite şi pentru examenele de an, de licenţă şi de admitere în profesii juridice.

Despre ediţia 2
Lucrarea constituie ediţia revizuită a lucrării Drept civil. 601 teste grilă pentru proba scrisă la examenul sau concursul privind dobândirea calităţii de notar stagiar. Testele au la bază dispoziţiile legale în vigoare, în special noul Cod civil, noul Cod de procedură civilă şi Legea nr. 36/1995, republicată, şi trebuie utilizate ca simple instrumente de verificare (de testare) a cunoştinţelor.

Din cuprins
– 601 teste grilă de tip închis şi răspunsuri pentru verificarea cunoştinţelor
– 5 Titluri care urmează fidel tematica pentru concurs: Partea generală, Persoanele, Teoria generală a obligaţiilor, Contracte speciale, Succesiuni
– bibliografie selectată pentru susţinerea concursului conform tematicii
– răspunsuri la teste

Puncte forte
– instrument util pentru cei interesaţi de problematica instituţiilor dreptului civil
– testele îmbină armonios teoria şi practica
– autorii sunt practicieni cu o vastă experienţă practică.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.