Concurs de admitere la INM și Magistratură 2015. Proba 1. Grile. Penal și Procesual penal. 670 teste grilă | Cristi Danileț

13278_6940_prd.jpgEditorul: ”Facultatea de Drept oferă absolvenţilor posibilitatea de a-şi desfăşura ulterior activitatea ca magistraţi, grefieri, avocaţi, consilieri juridici, notari publici, executori judecătoreşti, consilieri de probaţiune, lucrători de poliţie judiciară, practicieni în insolvenţă, consilieri de proprietatea intelectuală, cadre didactice etc. Cei care decid să devină magistraţi trebuie să se asigure că îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi să susţină cu succes concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (imediat după absolvire) sau concursul de admitere directă în magistratură (pentru cei cu minim 5 ani vechime în specialitate juridică), organizate potrivit regulamentelor aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Despre concurs
Potrivit actualelor reglementări, concursul de admitere constă în şase probe: trei de concurs (verificarea cunoştinţelor juridice, verificarea raţionamentului logic, interviul) şi trei examinări ulterioare (verificarea condiţiei de bună reputaţie, examinarea medicală, verificarea aptitudinii psihologice).

Despre lucrare
Prezenta colecţie de întrebări grilă a fost alcătuită ţinându-se cont de propunerile privind tematica şi bibliografia concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi de admitere în magistratură, sesiunea august-octombrie 2015, propuse de Institutul Naţional al Magistraturii la 27 februarie 2015. Pentru concursul din acest an tematica corespunde în întregime noului Cod penal şi noului Cod de procedură penală.

Ediţia 2015
Ediţia de faţă aduce un plus de 100 teste grilă faţă de ediţia din 2014, precum şi un instrument foarte util pentru domeniul penal, şi anume un inventar al deciziilor Curţii Constituţionale prin care s-a constatat neconstituţionalitatea şi al deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală şi pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii.

Din cuprins
– 670 teste grilă penal şi procesual penal
– tematica şi bibliografia concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi de admitere în magistratură, sesiunea august-octombrie 2015
– Decizii ale Curţii Constituţionale de admitere a excepţiilor de neconstituţionalitate
– Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
– Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în soluţionarea recursurilor în interesul legii
– 188 teste grilă – Drept penal. Partea generală
– 108 teste grilă – Drept penal. Partea specială
– 228 teste grilă – Drept procesual penal. Partea generală
– 146 teste grilă – Drept procesual penal. Partea specială

Puncte forte
– întrebări tip grilă alcătuite într-o modalitate complexă
– este testat atât nivelul de cunoaştere a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală, cât şi raţionamentul logic al candidaţilor
– răspunsurile corecte se regăsesc exclusiv în textele cuprinse în noile Coduri
– grilele de la fiecare materie sunt urmate de un tabel ce indică răspunsurile corecte cu trimitere la textul de lege incident. ”

Disclaimer al autorului
„Deşi ocup în prezent funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nu fac parte din comisiile de admitere sau de alcătuire a subiectelor ori de rezolvare a contestaţiilor. Prezenta lucrare reflectă exclusiv opinia mea cu privire la modul de alcătuire a întrebărilor tip grilă de la concursurile din acest an”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.