Sinteze teoretice și exerciții practice de Drept internațional public | Beatrice Onica-Jarka, Sorana Pop

13260_6924_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea de faţă îşi propune să ofere studenţilor la drept, aflaţi în anul II, suportul necesar derulării activităţii de seminar. De asemenea, lucrarea are menirea de a sintetiza informaţiile dobândite la curs, precum şi de a ilustra practic modalitatea de utilizare a cunoştinţelor dobândite.

Recomandare:
Sinteze teoretice şi practice de Drept internaţional public reprezintă completarea firească şi necesară a cursului de Drept internaţional public şi vine în sprijinul studenţilor, în analiza şi asimilarea informaţiilor de drept internaţional.

Din cuprins:
– sinteze teoretice şi practice corespunzătoare părţii a 2-a din Dreptul internaţional public
– soluţionarea pe cale paşnică a diferendelor
– răspunderea internaţională a statelor
– Organizaţiile internaţionale
– Organizaţia Naţiunilor Unite
– peste 20 de exerciţii
– peste 35 de subiecte de examen
– peste 30 de extrase din acte internaţionale

Puncte forte:
– conţinutul lucrării este realizat şi structurat într-o manieră accesibilă şi aplicată: sinteze teoretice, extrase din acte internaţionale, jurisprudenţă, speţe (simulare), exerciţii şi teste grilă, prezentate distinct în fiecare capitol
– toate instituţiile sunt examinate şi analizate în contextul jurisprudenţei jurisdicţiilor constituţionale române şi ale altor state
– abordare interdisciplinară cu referiri la ştiinţele de ramură
– conceptele juridice într-o abordare modernă şi foarte actuală, cu accent deosebit pe aplicaţii practice
– noţiunile explicate sunt uşor de asimilat, iar prezentarea temelor este făcută într-un stil clar şi logic.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.