Regularizarea cererilor în procesul civil. Taxele judiciare de timbru. Ajutorul public judiciar. Practica judiciară comentată | Nicolae-Alexandru Ceslea

Regularizarea cererilor...Editorul:Dispozitiile noului Cod de procedura civila instituie regularizarea cererilor in procesul civil ca o procedura similara pe alocuri celei din Codul anterior, insa reglementata mai riguros, intrucat legiuitorul a dorit sa inlature neajunsurile generate de o cerere de chemare in judecata informa.

Ca urmare si a numeroaselor condamnari ale Romaniei la CEDO, pentru nesolutionarea cauzelor intr‐un termen rezonabil, prin regularizarea cererilor in procesul civil s-a dorit a se oferi un inceput al procesului in care pretentia reclamantului sa fie bine conturata sub aspectul elementelor esentiale: obiect, cauza si probatoriu; implicit, s‐a urmarit si protejarea paratului, care va cunoaste pretentiile reclamantului si va putea sa se apere corespunzator, evitandu‐se astfel surprinderea acestuia sau pregatirea insuficienta la termenul traditional in care se propuneau probele, potrivit vechii reglementari.

In volumul de jurisprudenta comentata Regularizarea cererilor in procesul civil. Taxele judiciare de timbru. Ajutorul public judiciar veti putea gasi o imagine de ansamblu a principalelor probleme care au primit o interpretare diferita in practica judiciara si doctrina, cum ar fi:
•    aplicarea dispozitiilor procedurale in timp, in special ca urmare a adoptarii Legii de modificare a Codului de procedura civila nr. 138/2014;
•    obligativitatea si sfera de aplicare a procedurii privind regularizarea cererilor in procesul civil;
•    rolul activ al instantei in completarea cererii de chemare in judecata;
•    citarea prin publicitate a persoanei juridice, cuprinsul imputernicirii aparatorului sau consilierului juridic, reprezentarea persoanelor juridice;
•    evaluarea imobilelor pentru stabilirea competentei si determinarea taxelor judiciare de timbru;
•    calificarea cererii de chemare in judecata;
•    certificarea pentru conformitate cu originalul a inscrisurilor;
•    enuntarea probatoriului, inclusiv in ceea ce priveste obiectivele expertizei de specialitate;
•    sanctiunea pentru nerespectarea termenului de 10 zile acordat reclamantului pentru completarea cererii de chemare in judecata;
•    limitele aplicarii institutiei modificarii cererii de chemare in judecata;
•    renuntarea la judecata sau renuntarea la judecata partiala in calea de atac a reexaminarii incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata;
•    anularea partiala a cererii de chemare in judecata, reiterarea cererii de chemare in judecata;
•    limitele de apreciere cu privire la taxele judiciare de timbru in solutionarea cererii de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, dovada achitarii taxelor judiciare de timbru, cuantumul taxelor judiciare de timbru in cererile avand ca obiect validarea popririi sau partajul judiciar;
•    efectele introducerii cererii de reexaminare impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, respectiv cererii de acordare a ajutorului public judiciar;
•    admisibilitatea cererii privind ajutorul public judiciar in cazul cautiunii, precum si aspecte privind aplicarea in timp a dispozitiilor O.U.G. nr. 80/2013 referitoare la regularizarea cererii si taxele judiciare de timbru.

Nucleul lucrarii Regularizarea cererilor in procesul civil. Taxele judiciare de timbru. Ajutorul public judiciar il constituie incheierile de sedinta ale instantelor de judecata nationale, prin care a fost anulata cererea de chemare in judecata, precum si incheierile pronuntate asupra cererilor de reexaminare impotriva solutiilor de anulare. Unde a fost cazul, au fost incluse solutiile similare sau contrare celor expuse (in sectiunea Jurisprudenta, situata dupa incheierea de sedinta) cu un extras al considerentelor relevante, au fost sintetizate opiniile din doctrina asupra aspectului tratat in jurisprudenta (in sectiunea Doctrina, situata dupa incheierea de sedinta) si au fost prezentate comentariile autorului (in sectiunea Comentariu, respectiv Comentariu si doctrina, situata dupa incheierea de sedinta).

Cartea Regularizarea cererilor in procesul civil. Taxele judiciare de timbru. Ajutorul public judiciar este structurata in zece capitole, primele sapte trateaza, in ordine, elementele cererii de chemare in judecata astfel cum sunt enuntate de art. 194‐195 din Codul de procedura civila, respectiv partile din proces (Capitolul I), reprezentarea in proces (Capitolul II), obiectul (Capitolul III) si cauza (Capitolul IV), probele pe care se intemeiaza cererea (Capitolul V), semnatura (Capitolul VI) si numarul de exemplare (Capitolul VII), un capitol distinct se refera la aspectele procedurale ridicate de dispozitiile privind regularizarea cererilor (Capitolul VIII), iar ultimele doua capitole analizeaza elementele controversate si interesante ce tin de taxele judiciare de timbru in reglementarea data de O.U.G. nr. 80/2013 (Capitolul IX) si de ajutorul public judiciar (Capitolul X), aspecte ce intereseaza, in principal, procedura regularizarii cererii de chemare in judecata.

Dupa cum veti vedea si din paginile acestei lucrari, in practica judiciara pot fi intalnite si situatii in care dispozitiile art. 194‐197 din Codul de procedura civila sunt interpretate prea rigid sau prea flexibil, dar tocmai astfel de situatii incearca sa preintampine proiectul nostru Regularizarea cererilor in procesul civil. Taxele judiciare de timbru. Ajutorul public judiciar.

De aceea, lucrarea de fata poate constitui un reper util atat pentru practicienii dreptului, cat si pentru teoreticieni, studenti, masteranzi, doctoranzi, furnizat in scopul interpretarii si aplicarii corecte a prevederilor legale privind regularizarea cererilor in procesul civil.”