Procedură penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală. Ed. 2 | Mihail Udroiu

13249_6915_prd.jpgEditorul: ”Intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală (NCPP) a atras după sine restructurarea logicii procesuale în cadrul noului model de proces penal.
Această carte, elaborată de unul dintre membrii comisiei de elaborare a proiectului NCPP, conţine o prezentare suplă şi accesibilă a noilor instituţii procedurale din Partea generală a NCPP în scopul înţelegerii intenţiei legiuitorului, dar şi a modului în care se vor aplica în practică noile dispoziţii procedurale.

Despre ediţia 2
Ediţia 2 aduce numeroase elemente noi, unele de mare complexitate, fără a pierde din simplitatea şi conciziunea stilului, ceea ce a generat o majorare a volumului lucrării cu peste 100 de pagini. Sunt prezentate soluţiile jurisprudenţiale pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri în interesul legii) sau de Curtea Constituţională, precum şi jurisprudenţa recentă a instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea NCPP.

Din cuprins
– evidenţierea diferenţelor dintre vechiul şi noul Cod de procedură penală
– prezentare detaliată a modului în care se aplică în practică instituţii de o noutate absolută în sfera procesuală (cum ar fi: arestul la domiciliu, participarea autorizată la anumite activităţi, consultarea dosarului, atribuţiile judecătorului de drepturi şi libertăţi etc.)
– soluţii jurisprudenţiale ale instanţei supreme şi ale altor instanţe naţionale
– jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCPP trebuie interpretate din perspectiva instanţei de la Strasbourg
– peste 100 de grile şi răspunsuri.

Puncte forte
– una dintre cele mai performante cărţi de procedură penală în înţelegerea şi aplicarea NCPP
– peste 300 soluţii jurisprudenţiale menite a facilita înţelegerea noilor dispoziţii în materie în raport de orientarea practicii judiciare
– informaţii complete pe fiecare temă de procedură penală
– detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.”