Ordonanța de plată și Cererile de valoare redusă. Jurisprundență rezumată și comentată | Daniel-Cătălin Velicu

13231_6903_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea conţine un număr de aproximativ 50 de hotărâri comentate, pronunţate în cadrul procedurilor de judecată a ordonanţei de plată şi a cererilor de valoare redusă, reglementate prin noul Cod de procedură civilă.
Procedurile speciale de judecată – ordonanţa de plată şi cererile cu valoare redusă – reprezintă, în planul dreptului procesual, o consecinţă a principiului ocrotirii drepturilor subiective civile, principiu fundamental al Dreptului civil.
Autorul a încercat a acoperi proporţional instanţele în competenţa cărora intră rezolvarea acestei categorii de litigii, realizând astfel un instrument de lucru util în vederea analizei oportunităţii solicitării unui titlu executoriu de la judecătorii, folosindu-se de avantajele procedurilor speciale de judecare a cauzelor civile.

Din cuprins
– aproximativ 50 de hotărâri rezumate însoţite de comentarii
– selecţia celor mai relevante hotărâri privind ordonanţa de plată şi cererile de valoare redusă
– tematică: domeniu de aplicare; caracterul alternativ; procedură prealabilă; instanţa competentă; cuprinsul şi anularea şi soluţionarea cererii; cheltuieli de judecată; determinarea dobânzii; citarea părţilor; întâmpinarea; medierea şi stingerea litigiului; contestarea creanţei; durata, declanşarea şi desfăşurarea procedurii; căi de atac
– index alfabetic bogat
– lista cauzelor în funcţie de instanţă
– bibliografie generală.

Puncte forte
– elemente esenţiale pentru utilitatea consultării: titlu, legislaţie relevantă, pastilă, indicarea instanţei, sursa hotărârii, comentariu
– aducere în atenţia publică a unor aspecte greşite, generalizate în practica judecătorească cu privire la ordonanţa de plată şi cererile de valoare redusă
– aspecte şi instituţii juridice controversate: compatibilitatea dispoziţiilor din procedura normală de judecată cu – procedurile speciale, obligaţia de a da o sumă de bani şi executarea în natură a acesteia, dobânda legală penalizatoare, clauza penală, punerea în întârziere a debitorului, daune-interese suplimentare minimale, răspunderea civilă contractuală, creanţa certă, lichidă şi exigibilă.”