Posesia și acțiunile posesorii în noul Cod civil. Ed. 2 | Viorel Terzea

13232_6904_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea – tratând o temă clasică, dar întotdeauna actuală – îşi propune să ofere soluții concrete unor probleme întâlnite în practică şi, totodată, constituie un punct de plecare pentru noi dezbateri doctrinare.

Despre ediţia 2
Posesia şi acţiunile posesorii în noul Cod civil reprezintă ediţia 2 a lucrării Acţiunile posesorii. Această ediţie prezintă o analiză detaliată a dispoziţiilor noului Cod civil privind posesia şi acţiunile posesorii, propunându-se soluţii concrete diverselor situaţii practice care pot fi generate de aplicarea noilor reglementări.
Importanţa analizei posesiei este cu atât mai justificată cu cât conform noului Cod civil dobândirea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile este condiţionată de înscrierea dreptului de proprietate, formalitate dificilă şi costisitoare. În aceste condiţii, un mecanism eficient de apărare a bunului îl reprezintă utilizarea acţiunilor posesorii care reprezintă mijloace juridice apte să producă o apărare şi o conservare promptă a drepturilor pe care posesorul le-a dobândit asupra unui bun.

Din cuprins
– asemănări şi deosebiri între acţiunea posesorie şi cererea de ordonanţa preşedinţială
– diferenţierea acţiunilor posesorii de acţiunile petitorii
– raportul dintre acţiunea în reintegrare şi acţiunea în răspundere delictuală
– condiţii suplimentare, necesare pentru exercitarea acţiunii posesorii generale
– condiţii speciale suplimentare necesare pentru exercitarea acţiunii posesorii în reintegrare
– natura tulburărilor care justifică exercitarea acţiunii în reintegrare

Puncte forte
– analiză detaliată a dispoziţiilor legale cuprinse în noul Cod civil
– soluţii concrete diverselor situaţii practice care pot fi generate de aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil
– ample referinţe bibliografice
– index alfabetic cu indicarea noţiunilor esenţiale.”