Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Examen critic al Deciziilor Curții Constituționale. 2004-2014 | Cătălin-Silviu Săraru

13247_6905_prd.jpgEditorul: ”O apariţie unică în literatura juridică românească care oferă cititorului un instrument facil de acces la jurisprudenţa integrală a Curţii Constituţionale în materia Legii nr. 554/2004 comentată dintr-o perspectivă critică de drept comparat. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale reprezintă un instrument indispensabil pentru aplicarea şi interpretarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ în conformitate cu reglementările constituţionale.

Comentariu critic
Comentariul critic al deciziilor Curţii Constituţionale oferă o viziune pragmatică şi o legătură cu doctrina de drept intern şi comparat, şi jurisprudenţa instanţelor de contencios administrativ. Nevoia acestei lucrări a fost resimţită din cauza numărului mare al deciziilor pronunţate de Curtea Constituţională prin care s-au oferit viziuni şi interpretări nesupuse până în prezent vreunei analize ştiinţifice dintr-o perspectivă critică.

Fundament juridic – 235 decizii comentate
Pentru prima dată deciziile Curţii Constituţionale având ca obiect prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt grupate pe tematici, analizate şi comentate, în scopul de a crea o privire de ansamblu asupra contenciosului constituţional în acest domeniu.

Din cuprins
– rolul Curţii Constituţionale de instanţă de contencios constituţional
– forţa juridică a deciziilor Curţii Constituţionale
– controlul exercitat de Curtea Constituţională
– condiţiile de admisibilitate a excepţiilor de neconstituţionalitate
– analiza deciziilor Curţii Constituţionale, structurate pe articolele legii
– analiză tematică a deciziilor
– structură de lege adnotată pentru o utilizare facilă
– textul Legii contenciosului administrativ actualizat şi consolidat conform ultimilor modificări legislative

Puncte forte
– 235 de decizii ale Curţii Constituţionale comentate
– abordare interdisciplinară cu referiri la ştiinţele de ramură, în special la normele procesuale atât de drept intern, cât şi de drept internaţional
– viziune completă asupra Legii nr. 554/2004 (există decizii de admitere a excepţiilor de neconstituţionalitate care – au modificat radical optica iniţială de reglementare a legiuitorului, de asemenea există decizii de admitere a excepţiilor de neconstituţionalitate care şi-au produs efectele după 45 de zile în condiţiile prevăzute de art. 147 – alin. (1) din Constituţie şi au determinat modificarea legii), fiind indispensabilă pentru orice persoană interesată de prevederile Legii nr. 554/2004
– instrument util pentru aplicarea şi interpretarea prevederilor Legii nr. 554/2004 în conformitate cu reglementările constituţionale
– familiarizarea cu practica Curţii Constituţionale în materie pentru toţi cei care doresc să ridice excepţii de neconstituţionalitate în domeniul contenciosului administrativ
– index cronologic al deciziilor Curţii Constituţionale
– identificarea rapidă a numărului deciziei Curţii Constituţionale în raport cu articolul din Legea nr. 554/2004
– ample referinţe bibliografice.”