Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Ed. 5 | Ion Turcu

13154_6840_prd.jpgEditorul: ”Apariţia mult aşteptatului Cod al insolvenţei a determinat aducerea la zi a comentariilor legislaţiei în materie. Aflată la a 5-a ediţie, lucrarea îşi propune analiza noutăţilor aduse prin Legea nr. 85/2014. Prin această lege, legiuitorul a dorit să codifice într-un singur act normativ reglementările din materia insolvenţei. Comentariile sunt realizate prin raportarea atât la dispoziţiile vechii reglementări, Legea nr. 85/2006, cât şi la normele dreptului privat, în genere, a cărui „fiică rebelă” este procedura insolvenţei.

Din cuprins
– Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
– Proceduri de prevenire a insolvenţei: mandatul ad-hoc; concordatul preventiv
– Procedura insolvenţei
– Organele care aplică procedura
– Deschiderea procedurii
– Falimentul
– Insolvenţa grupurilor de societăţi
– Falimentul instituţiilor de credit
– Falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare
– Insolvenţa transfrontalieră

Puncte forte
– comentarii ale textelor Legii nr. 85/2014 prin raportare la reglementările anterioare (în special Legea nr. 85/2006)
– noutăţile aduse prin Codul insolvenţei
– analiza evoluţiei reglementărilor privind insolvenţa în România
– studii de caz (de pildă, Carion, OMV PETROM SA)
– falimente bancare străine (de pildă, Banca Ambrosiano; Băncile Penn Square şi Continental Illinois)
– falimente în spaţiul mioritic (de pildă, falimentul Băncii Naţionale a Moldovei; falimentul Băncii Franco-Române; falimentul Băncii Marmorosch Blank & Co)
– tabele de corespondenţă Codul insolvenţei – reglementările anterioare
– index alfabetic al celor mai importante noţiuni
– ample trimiteri la doctrina şi legislaţia franceză în domeniu.”