Regimuri matrimoniale | Florian Emese

13208_6891_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea de faţă este o prezentare sintetică a regulilor care organizează latura patrimonială a stării de căsătorie şi este structurată pe două părţi: Partea generală – consacrată regulilor cu spectru larg de acţiune aplicate, respectiv aplicabile oricare ar fi regimul matrimonial concret (cele privind regimul primar, convenţia matrimonială); Partea specială – alocată regimurilor matrimoniale reglementate de Codul civil român (regimul comunităţii legale, regimul comunităţii convenţionale, regimul separaţiei de bunuri).

Întrebări ale căror răspunsuri le veţi regăsi în text
Încheierea căsătoriei generează, alături de drepturi şi îndatoriri de natură personală între soţi, un evantai de drepturi şi obligaţii pecuniare. În ce fel şi în ce măsură va afecta condiţia patrimonială a fiecăruia dintre soţi şi ce ajustări de dinamică a drepturilor asupra bunurilor antrenează? Va exista o masă de drepturi şi obligaţii comune în considerarea intereselor familiei? Cum se constituie aceasta şi în ce fel comunică cu patrimoniul propriu al fiecăruia dintre soţi? În ce fel şi în ce măsură se cere adaptat „comportamentul” soţilor la noul lor statut? sunt doar câteva întrebări, elementare şi intuitive, legate de „perturbările” de circuit civil din siajul fiecărei unităţi conjugale.

Din cuprins
– tranziţia de la regimul comunităţii de bunuri conform Codului familiei la regimurile matrimoniale reglementate de noul Cod civil
– drepturile soţilor în legătură cu locuinţa familiei
– stabilirea contribuţiei fiecăruia dintre soţi la cheltuielile căsătoriei
– condiţiile de validitate ale convenţiei matrimoniale
– natura juridică a clauzei de preciput
– simulaţia convenţiei matrimoniale
– regimul juridic al nulităţii convenţiei matrimoniale încheiate de către minor anterior căsătoriei
– partajul bunurilor comune în timpul regimului comunităţii
– lichidarea regimului comunităţii legale de bunuri
– modificarea regimului matrimonial
– propunerea de regulament referitor la competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale
– dreptul internaţional privat român al regimurilor matrimoniale

Puncte forte
– sublinierea diferenţelor dintre Codul familiei, vechiul şi noul Cod civil
– corelarea vechii reglementări cu cea nouă
– analiza normelor europene relevante în materie [Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 44/2001, Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 2201/2003, Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, Propunerea de regulament referitor la competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale]
– diagrame menite a facilita înţelegerea noţiunilor explicate
– răspunsuri la întrebări elementare şi intuitive privind regimurile matrimoniale.”