Drept penal. Partea generală. Noul Cod penal. Ed. 2 | Mihail Udroiu

13210_6893_prd.jpgEditorul: ”Intrarea în vigoare a Noului Cod penal (NCP) atrage după sine restructurarea nu numai a teoriei infracţiunii, dar şi unor instituţii de bază ale Dreptului penal, Partea generală.
Această carte, elaborată de unul dintre membrii comisiei de elaborare a proiectului NCP, conţine un comentariu aprofundat şi clar al noilor instituţii de drept penal Partea generală în scopul înţelegerii intenţiei legiuitorului, dar şi a modului în care se vor aplica în practică noile dispoziţii penale.

Despre ediţia 2
Ediţia 2 aduce numeroase elemente noi, unele de mare complexitate, fără a pierde din simplitatea şi conciziunea stilului, ceea ce a generat o majorare a volumului lucrării cu peste 150 de pagini. Sunt prezentate soluţiile jurisprudenţiale pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri în interesul legii) sau de Curtea Constituţională, precum şi jurisprudenţa recentă a instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea NCP.

Din cuprins
– evidenţierea diferenţelor dintre vechiul şi noul Cod penal
– prezentare detaliată a modului în care determină în practică legea penală mai favorabilă prin raportare la fiecare instituţie în parte
– soluţii jurisprudenţiale ale instanţei supreme şi ale altor instanţe naţionale
– jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCP trebuie interpretate din perspectiva instanţei de la Strasbourg

Puncte forte
– una dintre cele mai performante cărţi de Drept penal, Partea generală în înţelegerea şi aplicarea NCP
peste 200 soluţii jurisprudenţiale menite a facilita înţelegerea noilor dispoziţii în materie în raport de orientarea practicii judiciare
– informaţii complete pe fiecare temă de Drept penal, Partea generală
– conţine ultimele modificări aduse în materia confiscării extinse prin Decizia nr. 11/2015 a Curţii Constituţionale
– conţine modificările aduse prin Decizia nr. 3/HP/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la dispoziţiile art. 6 NCP
– detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.”