Drept procesual civil. Partea specială conform noului Cod de procedură civilă. Ed. 6 | Claudia Roșu

13158_6844_prd.jpgEditorul: ”Intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, la data de 15 februarie 2013, alături de modificările substanțiale aduse de legiuitor prin Legea nr. 138/2014 au determinat analizarea instituţiilor corespunzătoare Părţii speciale a Dreptului procesual civil, dintr-o perspectivă nouă.
Partea specială urmăreşte să explice optica legiuitorului privitoare la desfăşurarea procesului civil în căile de atac, în cadrul procedurilor speciale, a modului în care se desfăşoară un litigiu în faţa instanţelor arbitrale şi în executarea silită, ultima etapă a procesului civil.

Despre ediţia 6
Această nouă ediţie este succesoarea unor lucrări care au introdus treptat prevederile noului Cod de procedură civilă. Aceste modificări au determinat în reanalizarea instituţiilor corespunzătoare Părţii speciale a Dreptului procesual civil, potrivit noilor orientări.
De asemenea, Curtea Constituţională prin Decizia nr. 462/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 83 alin. (3) şi art. 486 alin. (3) C.proc.civ., Decizia nr. 266/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 C.proc.civ., precum şi celor ale art. 2 alin. (1) şi (12) şi art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi Decizia nr. 348/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) C.proc.civ. a determinat reconsiderarea părţilor consacrate recursului, medierii şi executării silite.

Din cuprins
– căile de atac
– abordarea temelor în funcţie de structura noului Cod de procedură civilă
– analiza procedurilor reglementate în legi speciale
– explicaţii privind optica legiuitorului asupra desfăşurării procesului civil, a modului în care se desfăşoară un litigiu în faţa instanţelor arbitrale şi în executarea silită
– proceduri speciale în Codul de procedură civilă
– elemente specifice în faţa anumitor instanţe
– procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute
– executarea silită
– eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită
– executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori

Puncte forte
– cuprinde modificările substanţiale aduse de legiuitor prin Legea nr. 138/2014
– abordarea temelor în funcţie de structura noului Cod de procedură civilă
– analiza procedurilor reglementate în legi speciale
– recursul, medierea şi executarea silită sunt analizate prin prisma DCC nr. 462/2014, DCC nr. 266/2014 şi DCC nr. 348/2014
– explicaţii privind optica legiuitorului asupra desfăşurării procesului civil, a modului în care se desfăşoară un litigiu în faţa instanţelor arbitrale şi în executarea silită”