Protecția datelor personale. Drepturile persoanei vizate | Gabriela Zanfir

13137_6825_prd.jpgEditorul: “Domeniul protecției datelor personale este unul dintre cele mai dinamice în acest moment în Uniunea Europeană, cunoscând o dezvoltare exponențială în ultimii 20 ani. S-a spus despre datele personale că reprezintă „noul aur”, sau „moneda internetului”. În Uniunea Europeană protecția datelor personale este, de fapt, un drept fundamental aplicat din ce în ce mai serios.

Necesitate stringentă
Lucrarea este necesară pentru că analizează locul protecției datelor personale în sistemul de drept, oferind în același timp instrumente cât se poate de utile persoanelor ale căror informații sunt prelucrate pentru a-și exercita drepturile ce decurg din protecția datelor. Mai mult, lucrarea oferă instrumente utile și celor care prelucrează date personale, astfel încât operațiunile lor de prelucrare să fie conforme cu legea și ei să creeze un raport de încredere cu persoanele ale căror date le utilizează.

Din cuprins
– conceptualizarea dreptului la protecția datelor personale ca drept subiectiv civil
– descrierea locului drepturilor persoanei de a solicita ștergerea informației personale, de a fi informată, de a avea acces la propriile date, de a se opune deciziilor bazate pe prelucrări automate de date și de a se opune prelucrărilor de date în conținutul acestui drept subiectiv civil
– analiza particularităților de transpunere a Directivei 95/46/EC în sistemul român de drept
– analizarea detaliată a raportului dintre răspunderea civilă delictuală și încălcarea prevederilor legale privind protecția datelor personale
– analiza și comentariul unui set de decizii ale instanțelor române, dar şi europene incidente în materie
– teoretizarea distincției dintre dreptul la protecția datelor personale și dreptul la viață privată.”