Pregătirea concursurilor europene | Nicolas Dross, Laure Gaillochet, Martin Pouliot, Sandra Sornin

Editorul:Concepută pentru pregătirea candidaţilor la diferite concursuri europene (concursul de administrator – toate gradele şi domeniile – şi cel de asistent), precum şi anumite probe de concursuri europene specializate (îndeosebi pentru lingvişti), lucrarea oferă o metodologie şi un antrenament adaptate testelor de preselecţie pe calculator organizate de Oficiul European pentru Selecţia Personalului şi abordează într-o manieră completă două etape cruciale, care sunt însă adesea neglijate de candidaţi: înscrierea online şi constituirea dosarului de candidat.

 Acest volum va permite candidaţilor să înţeleagă spiritul concursurilor europene, să se înscrie online, să constituie dosarele şi să redacteze o scrisoare de motivaţie eficace, să înveţe o metodă potrivită pentru fiecare din cele patru probe de preselecţie, precum şi să se antreneze pentru fiecare probă, cu ajutorul sistemului de verificare-corectare pentru a-şi evalua performanţele şi progresele.

Cheia reuşitei la testele de preselecţie pe calculator o constituie antrenamentul metodic şi regulat. Astfel, cartea propune şase serii de teste de raţionament logico-lingvistic, logico-matematic şi abstract pentru o pregătire la cel mai înalt nivel, însoţite de o metodologie şi de corecturi complete. În plus, în continuare sunt prezentate 60 de întrebări de judecată situaţională, pentru a selecta mai bine semnificaţia concretă a competenţelor profesionale evaluate la concursurile europene.

Cartea este tradusă în limba română, pentru a permite vorbitorilor de limba română să se familiarizeze cu exigenţele concursurilor europene.