Drept procesual civil | Maria Fodor

MARIA FODOR - Drept procesual civil 2014Editorul: ”Lucrarea „Drept procesual civil”, autor Maria Fodor, conţine date despre:
– Teoria generală
– Judecata în primă instanţă
– Căile de atac
– Mijloace procesuale de asigurare a unei practici judiciare unitare
– Proceduri speciale
– Arbitraj.

Lucrarea „Drept procesual civil” este foarte bine sistematizată în cele 11 capitole, fiecare capitol având la sfârşit teste grilă cu răspunsuri.
De asemenea, lucrarea „Drept procesual civil” conţine o bogată bibliografie în materia dreptului procesual civil.
La elaborarea prezentei lucrări s-au avut în vedere legislaţia şi doctrina publicate până la data de 16 octombrie 2014.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.