Buletinul Jurisprudenței. Culegere de decizii pe anul 2013 | Înalta Curte de Casație și Justiție

13114_6810_prd.jpgEditorul: ”Culegerea reuneşte decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din anul 2013, structurate pe următoarele domenii de drept: drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale, drept procesual civil, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul concurenţei, procedura contenciosului administrativ, drept penal şi drept procesual penal.
De asemenea, lucrarea cuprinde note referitoare la legislaţia avută în vedere de instanţa supremă la momentul pronunţării deciziilor, cu eventuale precizări legate de modificările aduse actelor normative până în prezent.

Din cuprins:
– 261 de decizii pronunţate în anul 2013
– tematică: aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil referitoare la acţiunea în revendicare; acţiune în contrafacere; contract de antrepriză cu element de extraneitate; competenţă teritorială alternativă; Regulile de Arbitraj GAFTA; taxa de clawback; frauda informatică; dobândirea calităţii de deputat în cursul judecării recursului; rejudecare în caz de extrădare sau predare în baza unui mandat european de arestare
– index alfabetic (pentru fiecare materie în parte)
– listă cronologică a deciziilor.

Puncte forte:
– lucrarea cuprinde elemente esenţiale pentru utilitatea consultării: titlu, legislaţie relevantă, pastilă, indicarea secţiei, rezumatul
– deciziile sunt atent selectate, oferind o imagine amplă asupra practicii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, regăsindu-se în special soluţiile cu valoare de principiu pronunţate în scopul unificării practicii judiciare.”