Procedură penală. Partea specială. Noul Cod de procedură penală. Sinteze și grile | Mihail Udroiu

13071_6772_prd.jpgEditorul: ”Intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală (NCPP) atrage după sine restructurarea logicii procesuale în cadrul noului model de proces penal.
Această carte, elaborată de unul dintre membrii comisiei de elaborare a proiectului NCPP, conţine o prezentare suplă şi accesibilă a noilor instituţii procedurale din Partea generală a NCPP în scopul înţelegerii intenţiei legiuitorului, dar şi a modului în care se vor aplica în practică noile dispoziţii procedurale.

Din cuprins:
– sunt subliniate diferenţele dintre vechiul şi noul Cod de procedură penală
– prezentare detaliată a modului în care vor fi aplicate în practică instituţii de o noutate absolută în sfera procesuală (cum ar fi: continuarea efectuării urmăririi penale faţă de suspect, audierea anticipată, camera preliminară, recursul în casaţie, etc.)
– sunt analizate noile instituţii procedurale, unele de mare complexitate, fără a pierde din simplitatea şi concizia stilului
– soluţii jurisprudenţiale ale instanţei supreme şi ale altor instanţe naţionale, care îşi păstrează valabilitatea din perspectiva raţionamentului juridic şi după intrarea în vigoare a NCPP
– jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCPP trebuie interpretate din perspectiva instanţei de la Strasbourg.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.