Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Ed. 2 | Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.)

13112_6809_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea, integrată în Colecţia Comentarii, are drept punct de plecare textul noului Cod civil şi oferă practicianului informaţia necesară pentru a-l putea înţelege, interpreta şi aplica, atât prin prisma explicaţiilor teoretice, cât şi a trimiterilor la soluţiile din practica judiciară. Structura comentariului, vizând interpretarea textului şi modul său de aplicare, este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum şi pentru promovarea unor soluţii corecte şi coerente în plan legislativ şi jurisprudenţial.

Despre colectivul de autori:
Autorii sunt renumiţi profesionişti reprezentând atât cadrul instituţional propriu-zis, cât şi cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare şi relevante.

Despre prima ediţie:
În aprilie 2012 apărea prima ediţie a lucrării „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, prima lucrare de acest gen şi de această anvergură din literatura juridică română: comentariul integral al Codului civil, operă a 29 de autori şi 4 coordonatori, concretizată într-un singur volum, având 2760 de pagini.

Despre a doua ediţie:
Necesitatea unei revizuiri parţiale a primei ediţii a apărut relativ repede, după modificarea Codului civil prin Legea nr. 60/2012. Astăzi, însă, situaţia este în mod evident diferită. În primul rând, au apărut „marile” acte normative, înscrise în aceeaşi linie de reformare a legislaţiei, începută odată cu intrarea în vigoare a Codului civil, în 2011: este vorba de noul Cod de procedură civilă şi de noile Coduri penal şi de procedură penală. Apoi, au urmat modificările acestor noi legi importante, dintre care menţionăm mai ales Legea nr. 138/2014.
Aşa fiind, ediţia a doua a lucrării ţine cont nu numai de aceste modificări legislative, ci şi de consideraţiile doctrinare şi, mai ales, de deciziile jurisprudenţei, în acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile Codului civil.

Puncte forte:
prima lucrare de acest gen şi de această anvergură din literatura juridică română
comentariul integral al Codului civil
acoperire naţională doctrinară fără precedent
oferă practicianului informaţia necesară pentru a-l putea înţelege, interpreta şi aplica
structura comentariului vizează interpretarea textului şi modul său de aplicare
promovarea unor soluţii corecte şi coerente în plan legislativ şi jurisprudenţial
şcolile de drept importante din România, reunite sub egida NCC
ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare şi relevante
deciziile jurisprudenţei în acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile Codului civil
autorii sunt renumiţi profesionişti reprezentând atât cadrul instituţional propriu-zis, cât şi cel didactico-practic al sferei juridice
bibliografie selectată pe fiecare capitol al Codului civil
corelaţii legislative sub fiecare articol din Cod
tabel de corespondenţe
index alfabetic bogat.”

Coordonatori şi Autori:
BAIAS, Flavius-Antoniu
Conf. univ. dr., Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti
CHELARU, Eugen
Prof. univ. dr., Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea din Piteşti, Avocat
CONSTANTINOVICI, Rodica
Doctor în drept, Avocat
MACOVEI, Ioan
Prof. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, Avocat

Autori:
ALMĂŞAN, Adriana
Conf. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat
BOILĂ, Lacrima Rodica
Conf. univ. dr., Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, Avocat
CĂLINESCU, Irina Olivia
Asist. univ. dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Judecător, Judecătoria Drăgăşani
CERCEL, Sevastian
Prof. univ. dr., Decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, Avocat
DOBRILĂ, Mirela Carmen
Asist. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept
DOMINTE, Nicoleta Rodica
Lect. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept
DUMITRESCU, Honoria
Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
FLORIAN, Emese
Prof. univ. dr., Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
GHEORGHIU, Gheorghe
Conf. univ. dr., Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Avocat
GHINOIU, Decebal-Adrian
Doctor în drept, Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
IRIMIA, Cristina
Judecător detaşat la Ministerul Justiţiei
MACOVEI, Codrin
Lect. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, Avocat
MACOVEI, Ioan
Prof. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, Avocat
MITU, Anda Marina
Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
MOISE, Alin-Adrian
Doctorand, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Notar public
NICOLESCU, Cristina Mihaela
Lect. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
PERJU, Pavel
Fost Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi preşedinte al Curţii de Apel Suceava
PIPEREA, Gheorghe
Prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat
RĂDOI, Alina
Consilier juridic, Director al Direcţiei elaborare acte normative, Ministerul Justiţiei
ROŞIANU, Claudia
Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
STĂNESCU, Andreea-Teodora
Lect. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat
STĂNESCU, Şerban-Alexandru
Lect. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat
ŞTEFĂNESCU, Anişoara
Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
TERZEA, Viorel
Judecător, Curtea de Apel Piteşti
TRĂILESCU, Anton
Prof. univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept, Avocat
TUDORICĂ, Alina
Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
ULUITU, Aurelian-Gabriel
Conf. univ. dr., Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat
UNGUREANU, Diana
Lect. univ. dr., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Judecător, Curtea de Apel Piteşti
VIŞINOIU, Bogdan
Asist. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Notar public
ZAMŞA, Cristina
Lect. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.