Codul penal. Comentariu pe articole (art. 1-446) | G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.-M. Vasile

13097_6796_prd.jpg(1)Editorul: ”Lucrarea, integrată în Colecţia Comentarii, are drept punct de plecare textul noului Cod penal şi al Legii de punere în aplicare a acestuia şi oferă cititorului informaţia necesară pentru a putea înţelege, interpreta şi aplica noua legislaţie penală. Este realizată o explicare aprofundată a textelor noului Cod penal şi o adnotare selectivă cu exemple jurisprudenţiale. Explicaţiile semnalează aspectele de continuitate, dar se concentrează asupra textelor modificate sau nou introduse, marcând, în primul rând, originea şi raţiunea acestora. Punctual, sunt semnalate deficienţele unor texte sau problemele de interpretare pe care acestea le ridică şi se propun soluţii. Problemele ridicate de aplicarea în timp a legii penale sunt şi ele avute în vedere. Adnotările reflectă măsura în care soluţiile privind probleme importante, de regulă controversate, din practica judiciară, îşi menţin sau nu actualitatea. Această componentă este în mod voit redusă la aspectele esenţiale, deoarece trebuie să permită dezvoltarea lucrării în ediţiile viitoare prin adăugarea jurisprudenţei semnificative.

Din cuprins:
– explicaţii aprofundate ale textelor noului Cod penal
– soluţii practice
– precedent legislativ şi situaţii tranzitorii
– problemele ridicate de aplicarea în timp a legii penale
– semnalarea deficienţelor unor texte
– probleme de interpretare a legii
– jurisprudenţă (hotărâri CEDO relevante, decizii ale Curţii Constituţionale, decizii ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, decizii pronunţate în recurs în interesul legii, decizii de speţă)

Puncte forte:
– depăşeşte stadiul descriptiv la care s-au limitat unele lucrări publicate înainte sau imediat după intrarea în vigoare a noului Cod penal, având avantajul de a putea evalua un prim impact concret al aplicării noilor reglementări
– aduce explicaţiile teoretice necesare şi propune soluţii practice pentru rezolvarea problemelor deja semnalate, dar, în acelaşi timp, identifică alte potenţiale controverse, încercând să anticipeze răspunsurile potrivite
– colectivul de autori este format integral din jurişti practicieni strict specializaţi pentru fiecare domeniu abordat, cu vastă experienţă recunoscută.”

Despre autori:
Drd. Georgina Bodoroncea – procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; membru în Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare a noului Cod penal; formator INM
Dr. Valerian Cioclei – profesor universitar la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; membru în Comisia pentru elaborarea Proiectului noului Cod penal; avocat
Drd. Irina Kuglay – procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; membru în Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură penală; formator INM
Dr. Lavinia Valeria Lefterache – judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; conferenţiar universitar la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Drd. Teodor Manea – procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, asistent universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „Titu Maiorescu” Bucureşti
Dr. Iuliana Nedelcu – procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; formator INM
Dr. Francisca-Maria Vasile – judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, formator INM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.