Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2007-2013). Vol. 2 | Mihai Șandru, Mihai Banu, Dragoș Călin (coord.)

541a93f86be25trimiteri_1Autorii: Al doilea volum din Trimiterile preliminare ale instanţelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudenţă (2007-2013) include 18 cauze, după cum urmează: cauza C-396/11, Radu (mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre); cauza C-434/11, Corpul Naţional al Poliţiştilor (reduceri salariale în cazul funcţionarilor publici şi personalului plătit din sectorul bugetar); cauza C-462/11, Cozman (reduceri salariale în cazul funcţionarilor publici şi personalului plătit din sectorul bugetar); cauza C-483/11, Boncea şi alţii (despăgubiri pentru condamnări cu caracter politic în timpul regimului comunist); cauza C-484/11, Budan (despăgubiri pentru condamnări cu caracter politic în timpul regimului comunist); cauza C-565/11, Irimie (taxă pe poluare cu ocazia primei înmatriculări); cauza C-571/11, SC Volksbank România (clauze abuzive în contracte încheiate cu consumatorii); cauza C-627/11, Augustus (fonduri structurale); cauza C-663/11, Scandic Distilleries (Restituire accize); cauza C-79/12, Mora IPR (taxă pe valoarea adăugată); cauza C-81/12, Asociaţia Accept (discriminare pe motive de orientare sexuală); cauza C-108/12, SC Volksbank România (clauze abuzive în contracte încheiate cu consumatorii); cauza C-123/12, SC Volksbank România (clauze abuzive în contracte încheiate cu consumatorii); cauza C-134/12, Corpul Naţional al Poliţiştilor (reduceri salariale în cazul funcţionarilor publici şi personalului plătit din sectorul bugetar); cauza C-236/12, SC Volksbank România (clauze abuzive în contracte încheiate cu consumatorii); cauzele conexate C-249/12 şi C-250/12, Tulică şi Plavoşin (taxă pe valoarea adăugată); cauza C-323/12, E. ON Global Commodities (fost E.ON Energy Trading) (taxă pe valoarea adăugată).

Am prezentat în cadrul fiecărui dosar hotărârile instanţelor române, alături de deciziile pronunţate de Curtea de Justiţie; singurul dosar din acest volum în care am inclus acte din două cauze conexate este Tulică şi Plavoşin, în timp ce cauzele Boncea şi Budan, deşi conexate la nivelul Curţii de Justiţie, au fost prezentate separat.

Intervenţiile asupra hotărârilor au fost reduse şi au constat în îndreptarea tacită a unor erori minore, în uniformizarea pe cât posibil a unor referinţe şi în semnalarea unor formulări mai puţin reuşite, iar notele de subsol sunt menite să aducă câteva precizări şi să actualizeze referiri la dispoziţii ale dreptului UE.

De menţionat că, în cursul anului 2014, la nivelul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a început să fie utilizat un nou mod de citare a jurisprudenţei, urmând aşa-numitul „identificator european de jurisprudenţă” – ECLI (European Case Law Identifier); am utilizat şi noi, în acest al doilea volum, acest nou sistem de citare.

Demersul este susţinut de Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE), de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române şi de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (FJR).

Lista tuturor trimiterilor preliminare provenite din România este accesibilă la http://iaduer.ro/ şi este actualizată în permanenţă.

Am avut în vedere evoluţiile legislative, de doctrină şi jurisprudenţă de până la 15 octombrie 2014.”