Rezoluțiunea și rezilierea, excepția de neexecutare, riscul contractului. Practică judiciară și reglementarea din noul Cod civil | Ionica Ninu

rezolutiuneaEditorul: ”Lucrarea ofera o imagine de ansamblu a jurisprudentei relevante in materia efectelor specifice ale contractelor sinalagmatice – rezolutiunea si rezilierea, exceptia de neexecutare, riscul contractului.

Sunt prezentate probleme ivite in practica instantelor cu privire la conditiile necesare pronuntarii rezolutiunii/rezilierii, calificarea conventiei partilor, imposibilitatea temporara sau obiectiva a executarii obligatiilor contractuale, aplicarea regulilor impreviziunii, pactele comisorii exprese, clauza de arvuna, acordarea termenului de gratie, optiunea creditorului in sensul rezolutiunii sau executarii contractului, punerea in intarziere a debitorului, intinderea prejudiciului. De asemenea, sunt relevate conditiile de invocare si efectele exceptiei de neexecutare, regulile privind suportarea riscului contractului, precum si aplicatii ale acestor institutii in diferite contracte: vanzare, locatiune, arendare, antrepriza, asociere in participatiune, concesiune, leasing financiar, contract de munca etc.

Pentru a facilita orientarea cititorului in actualul cadru legislativ, spetele selectate sunt completate cu note si comentarii ale autorului ce au in vedere atat dispozitiile legale in vigoare, aplicabile problemelor de drept discutate, cat si opinii doctrinare recente, ce subliniaza aspectele de noutate in domeniu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.