Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații | Gheorghe Piperea (coord.)

Noul Cod de procedura civila. Note. Corelatii. ExplicatiiAndrei Săvescu: “Lucrarea apare în colecția “Instrumente juridice” a C.H. Beck. De fapt ghilimelele sunt de prisos, întrucât cartea este cu adevărat un instrument juridic. Într-adevăr, este totodată o lucrare de mari dimensiuni (aproape 1200 pagini), însă asta e foarte bine. Mai important mi se pare că e o lucrare densă: autorii nu au “lungit vorba”, ci au scris concentrat, corect.

Un alt lucru bun pe care l-am observat răsfoind cartea este că notele și explicațiile se sprijină pe doctrina cu privire la instituțiile regăsite în noul Cod de procedură civilă, realizând așadar aproape un compendiu de procedură civilă, ceea ce este reconfortant din perspectiva practicianului care caută soluții.

Această lucrare are ceva special: este realizată integral de avocați. Deși la o primă impresie, fără să deschizi cartea, e vorba de opinii părtinitoare, în realitate nu este deloc așa, ci autorii au făcut o analiză cinstită a problemelor ridicate de noul Cod de procedură civilă. Deși sunt sigur că o să intre în conștiința juriștilor ca fiind “Codul Piperea”, cred că se cuvine să menționez toți autorii cărții, pentru că merită: Gheorghe Piperea, Cătălin Antonache, Petre Piperea, Alexandru Dimitriu, Mirela Popescu, Alexandru-Șerban Rățoi, Ana-Gabriela Atanasiu. Cu toții sunt avocați la PIPEREA & ASOCIAȚII. 

Sunt deopotrivă sigur că această lucrare intră în categoria “nu poate lipsi din bibliotecă”. Însă nu acesta este motivul principal pentru care merită să o aveți, ci acela din primul rând: este cu adevărat un instrument juridic.

Editorul:Cartea îşi propune o abordare integrală a Noului Cod de procedură civilă, fără pretenţii de exhaustivitate, dar având rolul de a explica, dintr-o perspectivă pragmatică, noile prevederi procesual-civile, oferind, astfel, un sprijin real activităţii practicienilor.

Esenţiale pentru această lucrare sunt corelaţiile realizate între vechea reglementare şi cea nouă, fiind subliniate asemănările şi deosebirile dintre acestea. Referitor la corespondenţele cu dispoziţiile anterioare, acestea au menirea de a face trimitere la instituţiile care şi-au păstrat aceeaşi reglementare sau una asemănătoare, fiind facilitată, în plus, valorificarea doctrinei şi a jurisprudenţei bazate pe vechiul Cod de procedură civilă. În principal, sunt avute în vedere următoarele acte normative: Codul de procedură civilă din 1865, Codul civil din 1864, Codul comercial, Legea nr. 105/1992 etc. Totodată, în scopul de a înlesni înţelegerea şi aplicarea noilor instituţii, sunt evidenţiate corelaţiile între articolele din Noul Cod de procedură civilă.

Instrument de lucru pentru toţi practicienii, şi nu numai, oferind informaţii de bază care pot servi drept suport în activitatea judiciară, lucrarea are, de asemenea, natura unui ghid, a unei introduceri, pentru specialiştii în alte ramuri de drept, în vreme ce studenţilor şi justiţiabililor le oferă o familiarizare a acestora cu domeniul, deopotrivă vast şi dinamic, al dreptului procesual civil.

Autorii nu îşi propun angajarea în ample dispute doctrinare, dar reuşesc prin notele, corelaţiile şi explicaţiile care însoţesc textul de lege, cu simţ juridic responsabil şi bine dozat, să ofere soluţii provocărilor generate de noile reglementări în materie.