Procedura insolvenței. Acțiunea în anularea actelor frauduloase | Paul Pricope

Procedura insolventei_pricopeEditorul: ”Lucrarea are ca scop prezentarea importantei actiunii in anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in perioada suspecta, in contextul indeplinirii conforme a scopului procedurii insolventei („acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa”, potrivit art. 2 din Legea nr. 85/2006, respectiv „acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei de redresare a activitatii acestuia”, conform art. 2 din Legea nr. 85/2014 – „Codul insolventei”), precum si a principalelor probleme de drept procedural si material pe care le ridica, cu punerea accentului pe aspectele de natura probatorie si de interpretare a situatiilor descrise de textul normativ.

Problemele esentiale cercetate sunt abordate atat din perspectiva vechii reglementari, aplicabile inca pentru toate procedurile de insolventa aferente proceselor incepute anterior datei de 28 iunie 2014, a jurisprudentei fondate pe aceasta, cat si din perspectiva noilor dispozitii legale, atunci cand acestea au adus solutii novatoare sau nuantari fata de reglementarea anterioara.”