Autonomie locală și subsidiaritate în dreptul francez și în dreptul român | Violeta-Irina Stratan

Copyright by UJMAG.roEditorul: ”Lucrarea intitulata Autonomie locala și subsidiaritate in dreptul francez și in dreptul roman iși propune sa analizeze autonomia locala și subsidiaritatea dintr-o perspectiva comparativa, prezentandu-le mai intai in cadrul sistemului juridic francez, apoi in cel al sistemului juridic roman, fiind de notorietate faptul ca cel din urma s-a inspirat in mare masura de la cel dintai. Daca juxtapunerea termenilor „autonomie locala” si „subsidiaritate” ar fi parut cel putin ciudata in urma cu un sfert de secol, in ambele sisteme juridice analizate, interesul pentru relatia dintre aceste doua concepte a devenit din ce in ce mai pregnant in ultimii ani. In Franta el a fost generat mai ales de revizuirea din anul 2003 a Constitutiei de la 1958, revizuire care marcheaza introducerea tacita a principiului subsidiaritatii in textul constitutional. In Romania, el s-a manifestat mai ales dupa anul 1997, ulterior tentativei legiuitorului de a include principiul subsidiaritatii in normele de drept administrativ.

In mod tradițional, autonomia locala presupune, pe de o parte, ca sfera de competenta a colectivitatilor teritoriale descentralizate sa fie suficient de extinsa pentru a le garanta acestora libertatea de actiune si, pe de alta parte, ca ele sa dispuna de resurse proprii care sa le permita exercitarea efectiva a competentelor lor. Pe scena dreptului public european, principiul subsidiaritatii joaca un rol principal in actul repartizarii competentelor intre diferitele autoritați publice, fiind aplicabil și raporturilor dintre autoritatile centrale si autoritatile locale din cadrul unui stat unitar. In acest context, el constituie un atu deloc neglijabil in favoarea politicilor descentralizatoare, datorita vocatiei sale de a determina legiuitorul sa transfere competențe sporite colectivitatilor teritoriale, consolidand astfel autonomia locala.”