Infracțiunile informatice în noul Cod penal | Mihail Udroiu (coord.), Anamaria Trancă, Dumitru Cristian Trancă

Copyright by UJMAG.roEditorul: ”Așteptat in general cu anxietate, noul Cod penal confirma, intr-adevar, expectanțele categoriilor profesionale chemate sa il aplice, constituind o provocare redutabila, indeosebi pentru practicienii nemijlociți ai dreptului penal.

In contextul noii legislații, materia infracțiunilor informatice,un domeniu al carui specific ar necesita, in principiu, un efort permanent de adaptare legislativa la metodele infracționale inovative puse in practica de potențialii faptuitori, a suferit, din punctul de vedere al reglementarii, minime modificari, in general la nivel de sistematizare. Pe cale de consecința, numeroasele chestiuni de drept ce au primit anterior soluții neconcordante și contradictorii iși vor gasi in continuare rezolvarea pe calea recursului in interesul legii și a noului instrument procedural reglementat in Codul penal, si anume sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

De aceea, lucrarea Infractiunile informatice in noul Cod penal, refuzand orice pretenție de calificare ca literatura juridica de specialitate, urmarește doar sa expuna problemele de practica judiciara neunitara și variile soluții date acestora in lumina noilor reglementari și sa puna in atenția practicienilor o serie de probleme, vechi sau noi, aferente acestei materii, fara a pretinde vreun moment ca soluțiile imaginate de autori ar avea o mai mare forța juridica decat soluțiile practicii judiciare expuse spre dezbatere.”