Drept civil. 601 teste grilă pentru proba scrisă la examenul sau concursul privind dobândirea calității de notar stagiar | I. Genoiu, M. Haralambie, O. Minea, A. C. Tomescu, I. L. Turza

12941_6663_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea conţine 601 teste grilă de tip închis şi a fost alcătuită ţinându-se cont de tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind dobândirea calităţii de notar stagiar (drept civil: partea generală, persoanele, obligaţiile, contractele speciale şi succesiunile). Testele au la bază dispoziţiile legale în vigoare, în special Noul Cod civil, Noul Cod de procedură civilă şi Legea nr. 36/1995, republicată.

Admitere 2014
Tematica şi bibliografia au fost adoptate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 48 din 30 mai 2014.

Elementul de noutate:
Până la acest moment nu a fost publicată o lucrare dedicată pregătirii probei scrise a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.

Din cuprins
– 601 teste grilă de tip închis
– 5 Titluri care urmează fidel tematica pentru concurs: Partea generală, Persoanele, Teoria generală a obligaţiilor, Contracte speciale, Succesiuni
– 601 răspunsuri pentru verificarea cunoştinţelor
– Bibliografie selectată pentru susţinerea concursului conform tematicii

Puncte forte
Prima lucrare dedicată pregătirii probei scrise a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
instrument util pentru cei interesaţi de problematica instituţiilor dreptului civil
testele îmbină armonios teoria şi practica
temele urmează fidel tematica concursului
răspunsuri la finalul fiecărei părţi pentru verificarea cunoştinţelor
autorii sunt practicieni cu o vastă experienţă practică”