Contractul de societate conform noului Cod civil | Iolanda-Elena Catargiu-Lungu

cadariuEditorul: ”Prezenta lucrare este dedicata contractului de societate, unul dintre cele mai utilizate contracte in lumea de astazi, astfel cum este reglementat de noul Cod civil si Legea societatilor nr. 31/1990.

Sunt analizate, pe rand, conditiile generale de valabilitate si elementele specifice ale contractului, efectele si modificarea acestuia, consecintele juridice ale nerespectarii cerintelor legale privind constituirea societatilor. In continuare, dupa detalierea tipurilor de entitati contractuale cu scop lucrativ  (societatea simpla, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, asocierea in participatie, societatile profesionale cu personalitate juridica, societatile cooperative, organizatiile cooperatiste, societatile agricole si societatea europeana), sunt prezentate succint o serie de institutii juridice si forme organizatorice invecinate contractului de societate (patrimoniul de afectatiune, indiviziunea, fiducia, asociatiile, fundatiile, grupurile de interes economic).

Stilul este unul accesibil, clar si concis, ceea ce permite utilizarea cartii atat de catre practicieni si alti specialisti ai dreptului, cat si de studentii facultatilor de drept, precum si de cei care doresc sa se familiarizeze cu materia contractului de societate sau sa aprofundeze acest domeniu.”