Infracțiuni contra înfăptuirii justiției | H. Diaconescu, R. Răducanu

12946_6667_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea de faţă constituie o încercare de înţelegere şi desluşire a literei ori raţiunii prevederilor noului Cod penal privitoare la infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei. Autorii au voit şi au reuşit să aducă în discuţie unele dintre principalele şi multiplele probleme care privesc delicata temă investigată, să atragă atenţia şi să contribuie la desluşirea şi rezolvarea lor, fără pretenţia exhaustivităţii, relevând luminile, dar şi umbrele noilor reglementări pe care le-au sesizat

De ce este necesară lucrarea

Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, în materia infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei au apărut numeroase modificări, elemente de noutate, noi incriminări care au necesitat o analiză amănunţită. Importanţa deosebită, aparte a înfăptuirii justiţiei pentru asigurarea existenţei statului de drept, a ordinii de drept a triumfului şi supremaţiei legii justifică cercetarea noilor reglementări date infracţiunilor care se împotrivesc acesteia.

Din cuprins

  • analiza celor 23 de infracţiuni împotriva înfăptuirii justiţiei
  • tratarea infracţiunilor conform schemei clasice de analiză: structura, factorii şi elementele constitutive
  • bibliografie selectivă
  • index alfabetic bogat al noţiunilor şi instituţiilor de drept

Puncte forte

  • discuţii privind principalele şi multiplele probleme care privesc delicata temă investigată
  • limbaj clar, logic şi concis
  • sesizarea unor erori din reglementarea infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei”