Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile | Dan Chirică

12902_6627_prd.jpgEditorul: ”Deşi materia succesiunilor şi liberalităţilor este una tradiţional impregnată de „clasicism”, adică de soluţii legislative mai puţin supuse schimbării faţă de alte materii ale dreptului civil, iată că noua reglementare, inspirându-se din reglementările de dată mai recentă din alte ţări (în special, din Franţa şi Quebec, dar şi din Elveţia şi Italia), dar şi inovând (uneori, temerar), conţine, pe lângă regulile tradiţionale (unele adevărate „fosile” juridice, care în mod normal ar fi trebuit să fie abandonate), şi soluţii legislative inedite pentru dreptul nostru, care, cu siguranţă, după etapa de buimăceală generală specifică adoptării unei reglementări de o asemenea anvergură, de o manieră destul de intempestivă, vor constitui adevărate pietre de încercare pentru jurisprudenţă şi pentru doctrină.

Din cuprins

 • caracterele juridice ale transmisiunii succesorale
 • deschiderea moştenirii
 • condiţiile cerute de lege pentru a putea moşteni
 • devoluţiunea legală a moştenirii
 • drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor
 • dreptul statului asupra moştenirilor vacante
 • liberalităţile (donaţii şi testamente)
 • dreptul de opţiune succesorală
 • procedura succesorală notarială
 • partajul de ascendent


Puncte forte

 • succesiunile şi liberalităţile în reglementarea noului Cod civil
 • instrument de lucru excelent pentru studenţi, dar şi pentru practicienii dreptului
 • evidenţierea legăturii dintre noile reglementări şi cele ale Codului civil din 1864, cu jurisprudenţa şi doctrina aferente
 • prezentarea surselor de inspiraţie a textelor noului Cod civil, fie că a fost vorba de legislaţie străină, fie de o anume jurisprudenţă sau doctrină, a raţiunii lor şi a modului cum acestea se integrează ca elemente ale sistemului nostru de drept, dacă sunt sau nu compatibile cu acesta
 • numeroase trimiteri la lucrări de specialitate autohtone şi străine
 • valorificarea problemelor practice în domeniu”