Medicină legală. Ed. 2 | Valentin Iftenie, Dan Dermengiu

12867_6592_prd.jpgEditorul: ”Pornind de la necesitatea respectării conceptului de dreptate, având în vedere că „nimic nu face pe om mai rău decât nedreptatea” (Topârceanu) şi că „destinul omului s-a născut odată cu nevoia de justiţie şi de respect individual” (Hamburger), a apărut şi s-a dezvoltat „vocaţia valorificării condiţiei umane cu ajutorul ştiinţei” (Scripcaru-Terbancea) şi anume: medicina legală.

Cursul de Medicină legală reprezintă un aport semnificativ adus literaturii de specialitate.

Despre ediţia a 2-a

Prima ediţie a lucrării a fost publicată în anul 2009. A doua ediţie a lucrării s-a dovedit evident necesară după intrarea în vigoare a noilor Coduri penale care au determinat o schimbare a cadrului legal mai ales în ceea ce priveşte întocmirea şi înţelegerea expertizelor legale.
Autorii, printr-o abordare originală, dar concisă, reuşesc să parcurgă în mare măsură aspectele medico-legale frecvent întâlnite în activitatea practică. Lucrarea, structurată în 19 capitole, abordează principalele domenii ale medicinii legale atât din perspectivă teoretică, cât şi din perspectivă practică. Astfel, lucrarea constituie un util instrument în întocmirea sau, după caz, înţelegerea expertizelor medico-legale. Toate aspectele avute în vedere de autori sunt interpretate atât din perspectiva prevederilor penale, cât şi cele procesual penale prin utilizarea criteriilor medico-legale de evaluare a gravităţii unui traumatism, precum şi cele legate de evaluarea medico-legală psihiatrică şi de expertiza medico-legală în cazul amânării/întreruperii executării pedepsei privative de libertate.

Din cuprins

 • tanatologie medico-legală – felul morţii, violentă sau neviolentă
 • tanatogeneză – legătura de cauzalitate dintre leziunile traumatice şi deces
 • traumatogeneză nemortală cu consecinţe asupra persoanei
 • leziunile şi moartea prin arme de foc
 • traumatologie medico-legală generală
 • traumatisme produse prin acţiunea agenţilor traumatici mecanici, fizici, toxici
 • comportamentul duplicitar şi expertiza medico-legală psihiatrică
 • noţiuni de răspundere juridică civilă-delictuală medicală

Puncte forte

 • una dintre puţinele lucrări în domeniu ce oferă o imagine de ansamblu asupra activităţii practice de medicină legală
 • sunt reliefate noţiunile fundamentale de specialitate în baza cărora sunt întocmite rapoartele de expertiză medico-legală indispensabile bunului mers al probaţiunii judiciare
 • informaţii de actualitate şi cu aplicabilitate practică, dat fiind faptul că sunt axate pe noile prevederi în materie penală şi civilă
 • este o sinteză reuşită a noţiunilor de specialitate prezentate, iar textul este completat armonios cu o bogată iconografie
 • are în vedere dispoziţiile Noului Cod penal şi ale Noului Cod de procedură penală”