Limitele legale ale dreptului de proprietate și servituțile. Ed. 2 | Viorel Terzea

12808_6538_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea îşi propune o abordare unitară a problematicii servituţilor, fiind destinată să ofere soluţii concrete şi pragmatice unor probleme controversate, pe baza unei analize riguroase şi sistematice. Din 2006 şi până în prezent această lucrare reprezintă singura monografie de specialitate pe tema servituţilor din literatura juridică românească.
 
Despre ediţia 2

Această lucrare reprezintă ediţia 2 a lucrării Servituţile în dreptul civil român , publicată de Editura C.H. Beck în 2006. 
Prezenta ediţie realizează o analiză detaliată a dispoziţiilor legale cuprinse în Noul Cod civil care reglementează limitele materiale ale dreptului de proprietate şi servituţile, oferind soluţii practice unor situaţii care pot apărea în urma aplicării dispoziţiilor legale.

Adresabilitate

Sunt analizate toate acţiunile juridice aflate la dispoziţia persoanelor interesate, în ipoteza în care exerciţiul limitelor dreptului de proprietate sau al servituţilor nu se realizează în cadrul stabilit de lege. În plus, lucrarea prezintă o analiză exhaustivă a practicii judiciare în materie, aspect care este menit să confere lucrării un caracter cât mai pragmatic.

Element de noutate 

Sunt analizate diverse situaţii conflictuale ce pot apărea, de exemplu, cu ocazia grăniţuirii proprietăţilor, efectuării trecerii pe terenurile altor persoane, exercitării dreptului de vedere sau existenţei unei scurgeri a apelor din perspectiva Noului Cod civil, cu prezentarea situaţiilor tranzitorii prevăzute de Legea nr. 71/2011 şi cu indicarea expresă a aplicării vechiului Cod civil, unde legea impune. 

Din cuprins

 • conţinutul şi întinderea dreptului de proprietate privată
 • dreptul de proprietate privată şi limitele acestuia în jurisprudenţa CEDO
 • distincţia dintre dreptul de servitute şi dreptul de proprietate exclusivă sau dreptul de coproprietate
 • acţiunea în grăniţuire, acţiunea confesorie, acţiunea posesorie, acţiunea negatorie
 • limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
 • limitele legale de interes public şi privat
 • servituţile convenţionale

Puncte forte

 • singura monografie de specialitate pe tema servituţilor
 • abordare unitară a problematicii servituţilor
 • analiză detaliată a dispoziţiilor legale cuprinse în Noul Cod civil
 • prezentarea situaţiilor tranzitorii prevăzute de Legea nr. 71/2011
 • analiza situaţiilor conflictuale ce pot apărea cu ocazia grăniţuirii proprietăţilor
 • analiză exhaustivă a practicii judiciare în materie
 • ample referinţe bibliografice
 • index alfabetic cu indicarea noţiunilor esenţiale”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.