Interpretarea și aplicarea normelor juridice | Virgil Cristea

12809_6539_prd.jpg(1)Editorul: ”Lucrarea îşi propune aprofundarea interpretării contextuale a normelor juridice, legând cercetarea de problemele pe care le ridică aplicarea acestora. Teoreticienii dreptului susţin, aproape unanim, că dreptul există în măsura în care este interpretat sau că, în afara interpretării, dreptul nu reprezintă altceva decât o literă moartă şi numai aplicarea dreptului la cazul de speţă dă viaţă normelor juridice. 

Fundament juridic

Spre a fundamenta ştiinţific problema interpretării normelor juridice în complexul proces de aplicare a dreptului, lucrarea cuprinde analiza principalelor metode de interpretare ale dreptului, dar şi referiri la ştiinţele de ramură, în special la normele procesuale atât de drept intern, cât şi de drept internaţional. Problematica interpretării contextuale este analizată nu doar din perspectiva condiţiei de legalitate, specifică statului de drept existent, ci şi din perspectiva condiţiei de legitimitate caracteristică regimurilor efectiv democratice, evidenţiind şi eficacitatea drepturilor, dar şi diversificarea şi dezvoltarea lor responsabilă.

Din cuprins

 • probleme pe care le ridică aplicarea dreptului
 • trăsături definitorii ale aplicării dreptului
 • fazele procesului de aplicare a dreptului
 • interpretarea actelor normative: interpretarea legii, interpretarea reglementărilor administrative, interpretarea tratatelor internaţionale şi  interpretarea dreptului Uniunii Europene
 • metodele şi regulile interpretării normelor juridice

Puncte forte

 • aprofundarea interpretării contextuale a normelor juridice
 • analiza principalelor metode de interpretare ale dreptului
 • analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enunţate în noile Coduri
 • abordare interdisciplinară cu referiri la ştiinţele de ramură, în special la normele procesuale atât de drept intern, cât şi de drept internaţional
 • este avut în vedere criteriul temporalităţii normelor juridice – principiul neretroactivităţii
 • ample referinţe bibliografice”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.