Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole | Dan Oancea (coord.)

12803_6533_prd.jpgEditorul: Comentariile şi explicaţiile pe care le veţi regăsi în paginile lucrării reprezintă valoroase analize ale Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi ale Statutului profesiei. Analiza are în vedere şi prevederile Codului deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană prin care este stabilit rolul social al avocatului al cărui mandat este nu numai de a pune în aplicare în mod fidel legea, ci şi de a veghea la respectul Statului de drept şi a intereselor celor ale căror drepturi şi libertăţi le apără.

Adresabilitate
Comentariul este un util instrument pus la dispoziţia celor care îmbrăţişează această generoasă profesie, necesar nu doar pentru susţinerea examenului de admitere şi de definitivare în profesie, ci şi ca un mijloc de asigurare a perfecţionării profesionale.

Element de noutate
Această lucrare aduce ca element de noutate, pe lângă actualizarea textului iniţial cu ultimele modificări ale prevederilor Statutului profesiei de avocat, şi o secţiune dedicată managementului profesiei de avocat.

Din cuprins
– Condiţiile de înscriere în avocatură
– Încetarea şi suspendarea calităţii de avocat
– Drepturile şi îndatoririle avocatului
– Organizarea profesiei de avocat: Baroul şi organele sale de conducere, dar şi U.N.B.R. şi organele sale de conducere
– Condiţiile în care se acordă asistenţa judiciară
– Răspunderea disciplinară a avocatului

Puncte forte
– Corelaţii legislative cu prevederile Statutului profesiei de avocat şi cu Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană
– Articolele sunt comentate de un colectiv de autori cu experienţa practică în aplicarea prevederilor legislaţiei privind profesia de avocat, implicarea unora dintre aceştia în organele de conducere ale profesiei fiind o dovadă a acestui fapt
– Trimiteri la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia libertăţii de exercitare a profesiei
– Analize ample din punct de vedere teoretic şi practic
– Ediţie cartonată
– Index alfabetic.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.