Proceduri civile în materia drepturilor de proprietate intelectuală | Sonia Florea

Viorel Mihai Ciobanu: Lucrarea reprezintă o cercetare monografică originală, cu caracter interdisciplinar, care impresionează prin dimensiunea cercetării de drept comparat şi de drept comunitar. Este remarcabilă documentarea foarte bogată – legislaţie internă şi internaţională, tratate, cursuri, monografii, studii din ţară şi străinătate, soluţii ale instanţelor române, ale Curţii Constituţionale, ale Curţii Europene a Drepturilor Omului şi ale instanţelor comunitare.

Cercetarea este actuală şi utilă. Au fost avute în vedere ultimele modificări ale legislaţiei specifice materiei, dar şi noul Cod civil, noul Cod de procedură civilă şi legile de punere în aplicare a acestora, astfel încât cititorul are o informaţie bogată, la zi, de folos imediat.

Principala calitate de fond ramâne bogăţia de idei, informaţii şi soluţii pe care lucrarea le oferă într-o abordare originală. Autoarea nu s-a mulţumit să analizeze sec legislaţia şi opiniile din doctrină sau soluţiile din jurisprudenţă, ci a procedat la un examen comparativ şi critic, exprimându-şi acordul sau criticile la soluţiile existente şi aducând argumente sau soluţii noi. Unele din propunerile făcute şi publicate au fost transmise şi Comisiei de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă, care le-a reţinut, astfel ca, în Cartea a VI-a „Proceduri speciale”, Titlul IV „Măsuri asiguratorii şi provizorii”, a fost introdus un capitol intitulat „Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală”.

Lucrarea demonstrează pasiunea şi calităţile de cercetător, dar şi deprinderile didactice dobândite prin conducerea unor seminarii la disciplinele Dreptul proprietăţii intelectuale şi Drept procesual civil.”