Dreptul european al succesiunilor internaționale. Ghid practic | Ioana Olaru

Coperta1Președintele UNNPR Dumitru Viorel Mănescu: ”Intrat în vigoare la data de 16 august 2012, Regulamentul (UE)   nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor, ridică practicienilor în drept dificultatea unui text nou, cu  noţiuni şi soluţii uneori mai puţin familiare tradiţiilor juridice din statele membre.

Noul drept european al succesiunilor internaţionale  menţine însă, în funcţie de data decesului, şi aplicarea dreptului comun actual.

Lucrarea de faţă este alcătuită pe baza consultării unui bogat material documentar, beneficiind totodată de experienţa autoarei ca membru al grupului de lucru Comitetul pentru chestiuni de drept civil (Succesiuni) constituit în cadrul Consiliului Uniunii Europene, care a realizat forma definitivă a Regulamentului european în materie de succesiuni.

Ea ne oferă atât explicaţii practice ale  dispoziţiilor noi în materie de succesiuni cât şi corelarea cu textele în vigoare, dintr-o perspectivă  juridică nouă ce-şi doreşte menţinerea şi dezvoltarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie pentru cetăţenii Uniunii Europene.

Experienţa profesională a autoarei a început cu promovarea  examenului de definitivat ca notar public cu notă maximă şi  a continuat cu numeroase stagii de specializare în dreptul internaţional şi dreptul privat al Uniunii Europene, desfăşurate de Camera Notarilor din Quèbec-Canada, Consiliul Superior al Notariatului Francez, Academia de Drept European (Trier), Institutul European pentru Administraţie Publică (Maastricht) şi Fundaţia Italiană pentru Notariat.

Autoarea a participat ca expert al Comisiei Europene la realizarea lucrărilor preliminare adoptării proiectului de Regulament european  în materie de proprietate matrimonială şi parteneriate înregistrate şi  este membră a grupurilor de lucru din cadrul Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (C.N.U.E.) cu activitate în materia testamentelor, succesiunilor, contractelor şi actelor autentice europene. 

În anul 2013, Ioana Olaru a participat ca expert în cadrul  Programului “Îmbunătăţirea cooperarii dintre judecătorii şi notarii publici în materie civilă cu caracter transfrontalier” organizat de Ministerul Justiţiei din România şi ca expert în cadrul Programului “Regulamentul  (UE) nr. 650/2012-noi perspective asupra succesiunilor internaţionale în Europa“ organizat la Milano de Fundaţia Italiană pentru Notariat şi C.N.U.E..

Autoarea desfăşoară activitatea de formare a notarilor în domeniul dreptului internaţional privat şi drept privat al Uniunii Europene în cadrul Institutului Notarial  Român.

Această lucrare se constituie astfel într-o punte între tradiţia succesiunilor internaţionale şi viitorul european al acestora, constituind un instrument juridic util  atât pentru studenţi, pentru teoreticieni cât şi pentru practicienii dreptului.”