Ghid de mediere penală. Conform noilor coduri | Cristi Danileț (coord.)

12800_6531_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea abordează medierea penală atât din perspectivă teoretică, cât şi din perspectivă practică. La elaborarea ei s-a ţinut seama de legislaţia în vigoare de la 1 februarie 2014, care aduce îmbunătăţiri importante acestei instituţii prin reglementările din Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură penală, respectiv prin modificările aduse Legii medierii de către Legea nr. 255/2013.

Ghidul este nu doar o expunere teoretică a practicilor restaurative, ci şi un instrument cu aplicabilitate practică. Indicarea condiţiilor de validitate a acordului de mediere penală, oferirea de exemple ale clauzelor ce pot fi inserate, respectiv de enumerarea textelor de lege aplicabile de mediatori şi profesioniştii dreptului şi prezentarea unor modele de acte încheiate de către mediatori completează caracterul practic.

Din cuprins 

  • medierea penală în contextul justiţiei restaurative
  • aspecte de procedură privind medierea penală
  • etapele procesului de mediere
  • extrase din principalele acte normative incidente
  • model al unui proces-verbal de închidere a procedurii de medierii
  • model al unui acord de mediere

Puncte forte

  • prima lucrare ce apare ulterior datei de 1 februarie 2014 când au intrat în vigoare noile Coduri penale.
  • abordare din trei perspective: teoretică, practică şi procedurală, ceea ce o face un instrument util pentru facultăţile de drept şi pentru practicienii dreptului.
  • pentru prima dată sunt identificate toate infracţiunile din Codul penal şi din legile speciale pentru care este posibilă medierea penală.
  • o contribuţie la ceea ce se doreşte a fi cu adevărat medierea penală: o alternativă la procesul penal şi, de ce nu, o alternativă la pedeapsa închisorii”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.