Drept internațional public | Magdalena-Laura Trocan

12795_6528_prd.jpgEditorul: ”Desfăşurarea relaţiilor internaţionale nu poate fi concepută, în prezent, în afara dreptului internaţional public, iar pregătirea oricărui specialist în domeniul relaţiilor internaţionale nu se poate realiza fără o cunoaştere temeinică atât a conţinutului, cât şi a dinamicii normelor juridice internaţionale în raporturile dintre actorii ce participă la viaţa internaţională şi a implicaţiilor majore pe care acestea le au în viaţa internă a statelor.

Prezenta lucrare abordează instituţiile specifice dreptului internaţional public dintr-o perspectivă cuprinzătoare în care analiza juridică se îmbină cu cea a evenimentelor istorice, politice, militare şi economice internaţionale, oferind o analiză interdisciplinară în scopul explicării cât mai complete a fenomenelor internaţionale, nu de puţine ori, deosebit de complexe.
Structurată în 12 capitole, lucrarea abordează teme precum izvoarele și subiectele dreptului internațional, tratatele internaționale, dreptul mării, soluționarea pașnică a diferendelor sau răspunderea în dreptul internațional, iar existenţa, la sfârşitul fiecărui capitol, a dicţionarului juridic, a testelor de evaluare şi a temelor de referate demonstrează îmbinarea într-o manieră deosebită a rigorii raţionamentului juridic cu claritatea pedagogică.

Din cuprins

  • Scurtă privire istorică asupra apariţiei şi dezvoltării dreptului internaţional public
  • Tratatele internaționale – încheierea, aplicarea, efectele, modificarea și încetarea tratatelor
  • Teritoriul de stat în dreptul internațional public
  • Mijloace de soluţionare a diferendelor internaţionale
  • Răspunderea statelor și a organizațiilor internaționale în dreptul internațional public

Puncte forte

  • Lucrarea abordează instituţiile specifice dreptului internaţional public dintr-o perspectivă cuprinzătoare în care analiza juridică se îmbină cu analiza evenimentelor istorice, politice, militare şi economice internaţionale
  • Includerea unor aspecte inedite privind cetăţenia în dreptul internaţional public precum bipartidia, pluricetățenia sau cetățenia Uniunii Europene și efectele acestora asupra posibilității oferirii protecției diplomatice
  • Prezentarea regimului juridic al spațiului aerian, al dreptului mării și al spaţiului extraatmosferic şi al zonelor polare
  • Existenţa, la sfârşitul fiecărui capitol, a dicţionarului juridic, a testelor de evaluare şi a temelor de referate
  • Referințe bibliografice și trimiteri la jurisprudența instanțelor internaționale”