Dreptul social european. Curs universitar | Nicolae Voiculescu

Copyright by UJMAG.roEditorul: ”Lucrarea Dreptul social european continua si dezvolta cele trei editii precedente ale „Dreptului comunitar al muncii”, bine primite de catre comunitatea stiintifica si de catre cei interesati in domeniu.
Schimbarea de titlu este urmarea nu numai a evolutiilor importante inregistrate in dreptul Uniunii Europene, dar si a dorintei autorului de a prezenta dintr-o perspectiva mai larga problematica juridica si institutionala care se raporteaza la modelul social european.
Se regasesc in paginile lucrarii informatii de larg interes referitoare la normele, jurisprudenta si politicile europene referitoare la aspecte de mare actualitate, cum sunt libera circulatie a fortei de munca, regulile ce guverneaza raporturile de munca, egalitatea de sanse si tratament in materia dreptului muncii si securitatii sociale, diminuarea saraciei si a excluziunii sociale.
De asemenea, este trecuta in revista legislatia romana si sunt prezentate institutiile autohtone care au responsabilitati in armonizarea acesteia cu standardele europene. 
Convingerea autorului este ca abordarea sociala este o conditie indispensabila a succesului ideii europene si a fiecarui stat membru, cu atat mai mult cu cat contemporaneitatea confrunta lumea la nivel global cu provocari fundamentale a caror rezolvare solicita luarea in considerare tocmai a acestor aspecte.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.