Legea societăților. Comentariu pe articole. Ed. 5 | Stanciu Cărpenaru, Gheorghe Piperea, Sorin David

12775_6512_prd.jpgEditorul: Concepută exclusiv pentru practicienii dreptului, această lucrare şi-a dovedit valoarea şi utilitatea începând cu prima ediţie publicată în anul 2001. Aflat la a 5-a ediţie, acest instrument de lucru reprezintă o lucrare de referinţă şi o adevărată sursă de informaţii practice!

Datorită concepţiei care a stat la baza elaborării ei, lucrarea s-a bucurat de o foarte bună apreciere în rândul specialiştilor. Cu deosebire, practicienii dreptului au asimilat această lucrare ca un instrument indispensabil pentru găsirea rapidă a unor idei care să le motiveze soluţiilor în complicatele probleme juridice ale activităţii.

Necesitatea unei noi ediţii

Adoptarea noului Cod civil, care a intrat în vigoare în 2011, a determinat consacrarea sistemului unitar (monist) de reglementare a raporturilor de drept privat, având drept consecinţă „civilizarea” aporturilor juridice comerciale, adică transformarea raporturilor juridice comerciale în raporturi civile guvernate de Codul civil şi, totodată, încetarea existenţei dreptului comercial. 
Noul Cod civil şi mai cu seamă noul Cod de procedură civilă au adus modificări substanţiale şi în privinţa terminologiei folosite de legiuitor. Astfel, titlul legii şi implicit al lucrării a fost modificat în „Legea societăţilor”.
Ediţia 5 a lucrării reprezintă o radiografie „la zi”, sub aspect legal, deopotrivă şi jurisprudenţial, a regimului juridic al societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, în condiţiile noului Cod civil.

Lansarea lucrării

În data de 9 mai 2014, cu ocazia celei de-a X-a ediţii a Conferinţei Dreptul Afacerilor, va avea loc, în jurul orei 13:00 lansarea lucrării în prezenţa autorilor şi a invitaţilor acestora. Pentru mai multe detalii despre eveniment, puteţi accesa pagina ConferinţeiAICI 

Din cuprins

 • textul „la zi” al Legii societăţilor
 • analiza dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, cu luarea în consideraţie a dispoziţiilor noului Cod civil, în special, dispoziţiile privind contractul de societate şi cele privind regimul persoanei juridice
 • modificările aduse Legii nr. 31/1990, prin O.U.G. nr. 43/2010, O.U.G. nr. 54/2010 şi O.U.G. nr. 90/2010, Legea nr. 202/2010, O.U.G. nr. 37/2011, Legea nr. 71/2011, O.U.G. nr. 2/2012, Legea nr. 76/2012, O.U.G. nr. 47/2012 şi Legea nr. 187/2012
 • noi informaţii doctrinare şi jurisprudenţiale din lucrările şi culegerile de practică judiciară publicate în domeniu
 • terminologia impusă de reglementările legale în vigoare

Puncte forte

 • analize ample din punct de vedere teoretic şi practic
 • soluţii originale şi temeinic argumentate
 • bogăţia informaţiilor doctrinare şi jurisprudenţiale
 • abordarea tematicii după modele de succes din literatura juridică germană
 • stil redacţional precis prin recursul permanent la realitatea practică
 • referinţe bibliografice relevante pentru fiecare articol în parte
 • index alfabetic bogat şi relevant pentru tematica societăţilor
 • format academic (165×235 mm), cartonat.”