Lucrătorul în dreptul european | Adrian-Claudiu Popoviciu

12789_6522_prd.jpgEditorul: Libera circulaţie a forţei de muncă şi dreptul lucrătorilor de a se bucura de toate beneficiile acestei libertăţi vor putea deveni realitate numai atunci când barierele invizibile existente vor fi cât mai mult reduse şi normele naţionale, care împiedică în prezent în mod disproporţionat exercitarea dreptului la muncă, vor fi abrogate. Chiar dacă unele dintre statele membre ale Uniunii Europene se numără printre cele mai moderne și dezvoltate economii ale lumii, această construcţie sui generis, denumită în prezent Uniunea Europeană, are cele mai mari șanse de reușită doar dacă devine un tot unitar şi sincronizat, dacă funcţionează ca o construcţie comunitară în care solidaritatea, bunăstarea şi statul de drept reprezintă azimuturi profunde şi esenţiale în care au crezut nu doar părinţii vizionari ai Uniunii, ci în care trebuie să se regăsească fiecare cetăţean al Uniunii Europene.

Din cuprins

  • accesul pe piața muncii
  • politica de ocupare a forței de muncă a Uniunii Europene
  • formarea profesională
  • nediscriminarea și egalitatea în dreptul european
  • relațiile individuale de muncă
  • EURES – portalul european al mobilităţii muncii

Puncte forte

  • primul studiu din literatura juridică naţională, care cercetează punctual problematica statutului juridic al lucrătorului în dreptul social european, dublat de studiul de caz dedicat lucrătorului frontalier
  • analiza atât din perspectivă dihotomică, cât şi sincronică a lucrătorului în spaţiul european
  • prezentarea lucrătorului din perspectiva statutului său juridic, aşa cum este el conceput, promovat şi legiferat la nivelul Uniunii Europene, dar şi la nivelul Consiliului Europei.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.