Contractul individual de muncă | Carmen Nenu

12782_6516_prd.jpgEditorul: Lucrarea reprezintă o analiză a modului în care doctrina, legiuitorul, jurisprudenţa, puterea executivă şi partenerii sociali contribuie la consolidarea instituţiei juridice a contractului individual de muncă, la stabilirea rolului şi importanţei acestuia în cadrul dreptului muncii. Tema abordată este una de interes prioritar, deoarece cunoaşterea, înţelegerea şi respectarea dispoziţiilor legale ce asigură specificitatea contractului individual de muncă, sub aspectul încheierii, executării, modificării, suspendării şi încetării, constituie un factor esenţial pentru exercitarea dreptului la muncă şi pentru asigurarea stabilităţii relaţiilor de muncă, în scopul creării şi dezvoltării unor locuri de muncă mai multe şi mai sigure şi asigurării unui climat de pace socială.

Din cuprins

  • abuzul de drept al angajatorului în exercitarea autorităţii
  • principiul forţei obligatorii a contractului individual de muncă
  • dependenţa economică a salariatului
  • delimitarea contractului individual de muncă de alte contracte
  • timpul de muncă – element esenţial al contractului individual de muncă
  • securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor

Puncte forte

  • prezentarea din perspectiva normativă europeană şi naţională a contractului de muncă
  • prezentarea flexisecurităţii – concept actual pe piaţa muncii din cadrul Uniunii Europene şi cea naţională
  • propune noi soluţii de abordare a problemelor referitoare la locul şi importanţa contractului individual de muncă
  • identificarea problemelor pe care le ridică evoluția relațiilor individuale de muncă.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.