Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole | Gabriel Boroi (coord.)

NCPC_G. BoroiEditorul: “Noul Cod de procedură civilă modifică radical concepția de ansamblu asupra materiei, iar modul în care factorii de decizie și profesioniștii din sistemul judiciar vor reuși să valorizeze principiile și să pună în aplicare noile reguli procedurale este definitoriu pentru reforma întregului sistem.

Pentru toți cei interesați să înțeleagă schimbările aplicabile de la 1 februarie 2013, Editura Hamangiu a pregătit un comentariu al noului Cod de procedură civilă, realizat de un colectiv valoros de practicieni ai dreptului, sub coordonarea renumitului profesor universitar Gabriel Boroi.

Fiecare articol al Codului este analizat și explicat, prin raportare la reglementarea anterioară, cu accent deosebit pe elementele de noutate și pe consecințele pe care noile reglementări le vor produce în practică.

Update 31 martie 2013: “Comentariul noului Cod de procedură civilă s-a dovedit un demers mai amplu și mai dificil de realizat, decât ne așteptam noi inițial. Se pare că noua reglementare „ascunde” destule capcane, așa încât autorii au fost nevoiți să-și extindă analiza, iar comentariile lor depășesc, în final, peste 1800 de pagini, ceea ce determină publicarea cărții în două volume.

Pe parcursul acestui demers, profesorul Boroi și echipa de autori au optat pentru o abordare complexă, îmbinând aspectele teoretice cu cele jurisprudențiale. Comentariile sunt realizate și dintr-o perspectivă comparativă, între vechiul și noul cod, cu accent deosebit pe elementele de noutate legislativă.
De multe ori, analiza pe articole, prin raportare la celelalte dispoziții din cod și la legislația procesual-civilă afectată de intrarea lui în vigoare, a făcut posibilă și identificarea unor necorelări și, mai ales, a unor dificultăți de interpretare, pe care autorii le-au supus dezbaterii în această lucrare, încercând să ofere și posibile soluții de urmat.
De remarcat ca toți autorii acestui studiu sunt ei inșiși practicieni, cu experiența proprie în procedura civilă, dobândită în cadrul sau în fața instanțelor de toate gradele, de aceea și raportarea fiecăruia la textele pe care le-a comentat s-a făcut în aceeași manieră practică și aplicată, la fel ca abordarea unui magistrat, avocat sau executor judecătoresc care aplică dispozițiile codului în spețe concrete.