Drept bancar. Ed. 3 | Carmen Adriana Gheorghe

 Editorul: ”Intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2014, a cadrului normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene pentru realizarea Uniunii bancare unice a impus ca întregul sistem de reglementare din domeniul bancar să fie reevaluat în sensul de a fi privit ca o componentă esenţială a unui sistem de angrenaje interdependente. Principalele modificări legislative cu caracter bancar, ce impun evidenţierea lor într-o lucrare de specialitate, au intervenit, pe de o parte, odată cu instituirea unei strategii de ansamblu, europeană şi internă, în vederea asigurării stabilităţii financiare, iar pe de altă parte, odată cu unificarea legislativă intervenită prin intrarea în vigoare a Noului Cod civil. 

Despre ediţia a 3-a

Publicarea acestei ediţii se impune ca o cerinţă indiscutabilă, în condiţiile în care acţiunile de implementare a reformei cu caracter bancar-financiar vor continua. Sunt evidenţiate aspectele de noutate legislativă pe care actuala reformă bancar-financiară o impune structurilor europene şi interne ale sistemelor bancare. Autoarea a urmărit, ca şi în cazul primelor două ediţii, din 2006 şi 2009, ca prezentarea instituţiilor juridice de drept bancar să se facă într-o manieră accesibilă, cu un accentuat caracter didactic.

Din cuprins

  • rolul dreptului bancar în sistemul de drept
  • corelaţia dreptului bancar cu alte ramuri de drept
  • apariţia băncilor şi rolul B.N.R. în sistemul bancar românesc
  • elementele esenţiale ale contractului de societate bancară
  • constituirea societăţii bancare în reglementarea actuală
  • contractele bancare conform Noului Cod civil
  • operaţiunile bancare: depozitul bancar şi creditul bancar
  • proceduri speciale privind supravegherea prudenţială a băncilor.”