Inspecția fiscală. Ghid practic pentru persoanele fizice și juridice. Ed. 3 | Ioana Maria Costea

12762_6507_prd.jpgEditorul: ”Dreptul fiscal este, incontestabil, extrem de mobil. Această nouă ediție a lucrării Inspecția fiscală are drept principală preocupare prezentarea elementelor de noutate la nivel de legislație, doctrină și jurisprudență. Lucrarea tratează noțiunea de control financiar, autoritățile competente, contravențiile în materie fiscală, aspecte generale privind inspecția fiscală și reguli speciale de derulare, verificarea fiscală a persoanelor fizice, precum și aspecte procedurale privind controlul instanțelor asupra activității organelor fiscale.  
Astfel, sunt tratate chestiuni privind restructurarea A.N.A.F, actele administrativ-fiscale emise ca urmare a controlului, precum și jurisprudența recentă în materie fiscală. Lucrarea introduce un capitol privind verificarea fiscală a persoanei fizice. Toate aceste aspecte fac din noua ediție un instrument de lucru pentru juriști, consultanți fiscali, dar mai ales pentru contribuabili. 

Din cuprins

 • Contravențiile în materie fiscală
 • Instituțiile competente în activitatea de inspecție fiscală
 • Drepturile contribuabilului în cadrul inspecției fiscale, raportate la art. 6 din CEDO
 • Verificarea fiscală a persoanei fizice
 • Suspendare inspecției fiscale
 • Contestarea rezultatelor inspecției fiscale

Puncte forte

 • Verificarea fiscală a persoanei fizice și juridice
 • Include extrase din jurisprudența recentă, peste 100 de decizii și hotărâri din practica instanțelor românești
 • Trimiteri și corelații cu jurisprudență Curții Europene a Drepturilor Omului
 • Informatii grafice și scheme în sustinerea informatiilor prezentate
 • Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. ”