Cartea de cereri și acțiuni. Modele. Comentarii. Explicații. Ed. 4 | Octavia Spineanu-Matei (coord.)

Cartea de cereri si actiuni. Modele. Comentarii. Explicatii. Editia 4Editorul: ”Concepută exclusiv pentru practicienii dreptului, această lucrare şi-a dovedit valoarea şi utilitatea în cei aproape 10 ani de existenţă. Aflat la a 4-a ediţie, acest instrument de lucru reprezintă o lucrare de referinţă şi o adevărată sursă de informaţii practice!

Necesitatea unei noi ediţii

A 4-a ediţie a lucrării este impusă de intrarea în vigoare a noilor coduri (noul Cod civil, noul Cod de procedură civilă, noul Cod penal, noul Cod de procedură penală). Întregul sistem judiciar este reconfigurat ca urmare a schimbării legislaţiei fundamentale, iar noţiunile de bază primesc noi configurări. Autorii lucrării, practicieni cu experienţă, vin în ajutorul avocaţilor, consilierilor juridici, dar şi a justiţiabililor, împărtăşind atât din experienţa lor practică, cât şi din perspectivă didactică cum ar trebui pregătite cu profesionalism actele procedurale, ca scopul unui act de justiţie corect şi coerent. Ediţia de faţă vine în completarea textelor anterioare, dar, mai ales, pune la dispoziția utilizatorului o serie de noi modele de cereri şi acţiuni.

Din cuprins

 • peste 250 de modele de cereri şi acţiuni
 • cereri şi acţiuni din domeniile: procedură civilă, drept civil, dreptul familiei, drept comercial, dreptul muncii, contencios administrativ şi procedură penală conform noilor reglementări
 • comentarii structurate pe elementele esenţiale: natură juridică, calitate procesuală, obiect, temei de fapt şi de drept, mijloace de probă, timbraj şi instanţa competentă
 • trimitere la noile dispoziţii ale taxei judiciare de timbru
 • lămuriri necesare depunerii cererilor sau introducerii acţiunilor

Puncte forte

 • acte procedurale însoţite de comentarii şi explicaţii ample
 • o abordare integrală a noilor Coduri
 • un instrument de lucru necesar pentru aplicarea dreptului
 • explicarea noilor instituţii conform legislaţiei în vigoare
 • principalele modificări aduse de Codul insolvenţei
 • integrarea procedurilor speciale prevăzute în legi speciale
 • valorificarea doctrinei şi jurisprudenţei recente: CEDO, CJUE, ICCJ şi CCR.”