Drept penal special. Curs universitar | Vasile Păvăleanu

 Autorul:Intrarea in vigoare a noului Cod penal la 1 februarie 2014 presupune elaborarea unor lucrari de referinta atat pentru partea generala, cat si pentru partea speciala.

Mai intai, am elaborat Cursul de drept penal general, conform noului Cod penal, aparut la inceputul anului 2012, la prestigioasa Editura Universul Juridic Bucuresti, care reprezinta o abordare noua a principiilor fundamentale ale dreptului penal, legea penala si limitele aplicarii sale, teoria generala a infractiunii, raspunderea penala si sanctiunile de drept penal, in raport de orientarile recente ale doctrinei si jurisprudentei romane si din dreptul comparat.

Apoi, am continuat demersul stiintific si am elaborat Cursul de drept penal special, conform noului Cod penal, ce urmeaza sa apara dupa intrarea in vigoare a codului, la aceeasi editura si este structurat in 9 titluri consacrate infractiunilor: contra persoanei; contra patrimoniului; privind autoritatea si frontiera de stat; contra infaptuirii justitiei; de coruptie si de serviciu; de fals; contra sigurantei publice; care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala si electorale. Cursul completeaza un demers stiintific concretizat prin publicarea, in decursul timpului, a numeroase lucrari in domeniul dreptului penal si al dreptului procesual penal, toate fiind rodul activitatii indelungate ca magistrat si profesor universitar.

Prezentarea infractiunilor s-a facut in concordanta cu noul Cod penal, care a simplificat textele de incriminare si a inclus unele infractiuni prevazute in legi speciale cu dispozitii penale cu o mai mare frecventa in practica juridica. S-au avut in vedere prevederile din Codul penal italian, Codul penal german, Codul penal francez, Codul penal spaniol, Codul penal al R. Moldova s.a.

Elaborarea cursului se bazeaza pe o ampla bibliografie cuprinzand lucrari de referinta din dreptul intern si dreptul comparat, jurisprudenta Curtii Constitutionale, a ICCJ si a CEDO, precum si opinii exprimate de specialisti in domeniu.

Cursul se adreseaza studentilor, masteranzilor si doctoranzilor de la facultatile de drept si de administratie publica, insa poate fi util si pentru magistrati, avocati si alti specialisti in domeniul dreptului, mai ales prin evidentierea celor mai noi opinii exprimate in doctrina si in jurisprudenta, fiind avute in vedere actele normative recent aparute.”