Noul Cod penal și Codul penal anterior. Studiu comparativ. Comentarii și explicații | Constantin Duvac

 Editorul: ”Un prim pas in studierea aprofundata a noului Cod penal in vederea inlesnirii intelegerii noilor dispoziții il constituie o cercetare comparativa cu legea penala anterioara. O asemenea cercetare este realizata in lucrarea de fața, aceasta fiind insoțita și de un comentariu al dispozițiilor nou-introduse, prin prisma și a pozițiilor doctrinare deja aparute de la adoptarea noii legislații penale și pana la intrarea sa in vigoare.

La aceste comentarii au fost adaugate precizarile necesare cu privire la valabilitatea unor decizii emise de instanța suprema cu ocazia unor recursuri in anulare in raport cu noile prevederi penale și la legea penala aplicabila in situații tranzitorii.

Lucrarea se dorește a fi un sprijin pentru juriști in activitatea lor teoretica și practica referitoare la noua legislatie penala, urmarind sa contribuie la intelegerea și aplicarea corecta a noilor dispoziții, la interpretarea lor unitara, precum și la identificarea soluțiilor corespunzatoare pentru rezolvarea situațiilor tranzitorii cu care se confrunta in prezent practica judiciara.”